Agil Coach / Scrum Master, SPP

Stockholm, Sweden

Vill du bli en nyckelspelare i vår fortsatta förändringsresa?

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: AUYW - 042283

Application Deadline: 5 augusti 2018

Maria Röhfors

Consultant

SPP söker en Agil Coach/Scrum Master med målet att lyfta dem till nästa (och nästa) nivå på den agila mognadstrappan. Du kommer att arbeta med både utvecklingsteam och verksamhet och ta dem från att vara bra till att bli fantastiska på agila arbetssätt.

Till världens mest hållbara försäkringskoncern söker vi nu en skicklig, passionerad och erfaren Agil Coach/Scrum Master. SPP är mitt inne i en spännande förändringsresa där de transformerar sitt sätt att vara, agera och interagera som människor, medarbetare och grupper tvärs hierarkier och avdelningar, för att på ett effektivt och engagerande sätt nå sina mål.  Arbetet syftar till att nå högre effektivitet i det dagliga arbetet och leverera mer rätt saker på kortare tid.

SPPs övertygelse är att kundnyttan maximeras då förändringsinitiativ är tydligt kopplade till verksamhetens mål, levererar ofta och drivs framåt av autonoma team bestående av dedikerade, motiverade och betrodda medarbetare.

Fokus i transformationsarbetet är 1) samarbete tvärs hierarkier och organisationsgränser, 2) tydlig, kontinuerlig och visuell kommunikation på alla nivåer samt 3) skapandet av en gemensam målbild där alla ser och tar ansvar för sin del i pusslet – allt för att SPP ska uppnå sina affärsmål.

Dina ansvarsområden:

 • Agera Scrum Master för ett eller flera av våra team och/eller vara agil coach för andra team och Scrum Masters
 • Coacha team och individer på alla nivåer i organisationen
 • Driva och/eller medverka i transformationsaktiviteter inom vårt förändringsteam
 • Facilitera Guilds, All hands och andra forum för erfarenhetsutbyte och kontinuerligt lärande
 • Demonstrera kontinuerlig förbättring

Du har:

 • Djup förståelse och erfarenhet av agila/lean principer och arbetssätt
 • Hög emotionell intelligens och en fantastisk förmåga att motivera andra
 • Mycket energi och förmågan att få människor med dig
 • Flera års praktisk erfarenhet från att arbeta som Agil Coach, Team Coach eller Scrum Master
 • Stor passion för agila sätt att arbeta på, på en praktisk nivå
 • Mod att utmana, lyfta problem och driva förändringar inom och utanför teamet
 • Svart bälte i verktyg som används för att stödja det agila arbetssättet
 • Lätt att anpassa din coachningsstil beroende på teamens mognad och behov
 • Högskole-/universitetsutbildning. Har du istället gått “den långa vägen” krävs väl dokumenterade kvalificerande erfarenheter
 • En agil certifiering (Scrum Master eller Product Owner)

SPP är en del av Storebrand. Tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. Storebrandkoncernen utmärker sig bland annat genom att fokusera på samhällsansvar och är bland de ledande i Europa inom ansvarsfulla investeringar. SPP har idag drygt 400 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm. Vi är utsedda till världens mest hållbara försäkringskoncern under World Economic Forum 2017 och 2018.

Inom SPP bryr vi oss om mer än aktuella arbetsuppgifter och personlig karriär. Som anställd i SPP får du också möjlighet att påverka världen i en mer hållbar riktning. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Som en del av den finansiella sektorn är SPP/Storebrand mån om att våra medarbetare har hög personlig integritet och ett etiskt förhållningssätt. Som en följd av detta kan det, med kandidatens samtycke, bli aktuellt med en bakgrundskontroll under anställningsprocessen.

Back Apply