Ansvarig processäkerhetsfrågor, IKEM

Stockholm, Sweden

Vill du arbeta för en viktig del av svensk industri? Nu söker vi dig som vill ansvara för att stärka vårt arbete med processäkerhet, säkerhetsskydd och säkra transporter.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007276

Application Deadline: 2019-12-12

Gustaf Åberg

Consultant

Kemiindustrin är nödvändig för att hela samhället ska kunna ställa om och bli hållbart, men det finns även risker med kemikalier och kemiska processer. Därför är din uppgift att leda utvecklingen så att industrin målmedvetet och proaktivt arbetar med bland annat säkerhetsfrågor, säkerhetsskydd och transportfrågor. Det gäller såväl stora kemiska processanläggningar som små företag. Ett verktyg som används för detta ändamål är Responsible Care, kemiindustrins program för ständiga förbättringar.

Genom att fungera som bollplank, informera och utbilda hjälper du våra medlemsföretag att förstå vilka regler som de omfattas av så att de kan bedriva en ansvarfull kemiverksamhet.

IKEM arbetar också för att industrins behov och intressen ska tas till vara vid regelutveckling i dialog med myndigheter och beslutsfattare. Ett exempel är införandet och tillämpningen av EU:s så kallade Seveso-direktiv.

Din uppgift blir att skapa dig en djup förståelse för medlemsföretagens verksamhet och för omvärldens krav på vår industri. Genom att fånga upp de näringspolitiska frågor inom området som är viktiga för branschen och företräda våra medlemmar gentemot myndigheter och politiker bidrar du till medlemsnytta på bästa möjliga vis. 

Du kommer bli en del av ett sammanhang med fokus på samarbete och kunskapsöverföring engagerade och prestigelösa kollegor emellan. Här har du en viktig roll att fylla när du på eget initiativ tar dig an uppgifter och är proaktiv när det gäller att komma med idéer och lösningsförslag som leder till resultat. För oss är det angeläget att du gillar förändringar och vill delta aktivt i det utvecklingsarbete som pågår.

Exempel på arbetsuppgifter:

 • Stötta våra medlemsföretag i arbetet för en ansvarsfull kemiverksamhet
 • Arbeta aktivt med regelområdet genom att besvara remisser, enkäter och liknande från myndigheter, departement och EU-institutioner, med det uttalade målet att våra medlemsföretag ska få spelregler som är tydliga och lätta att följa
 • Utveckla Responsible Care-verktyget tillsammans med medlemmarna

Det gör du genom att:

 • Delta i arbetet med våra europeiska systerorganisationer, främst Cefic och BusinessEurope
 • Samverka med andra intresseorganisationer både inom och utanför Svenskt Näringsliv
 • Delta i referens- och expertgrupper i olika typer av utredningar och projekt
 • Förmedla information och utbilda om regeländringar och andra väsentligheter till våra medlemsföretag

För att trivas och lyckas i rollen ser vi att du har:

 • Mångårig erfarenhet från kemisk processindustri, myndighet eller andra intresseorganisationer och därigenom god kännedom om branschen
 • Erfarenhet av att samordna, leda och driva nätverk/arbetsgrupper/kommittéer
 • Intresse för att påverka det näringspolitiska klimatet för svensk kemisk industri
 • God kännedom om Sevesolagstiftning
 • Erfarenhet av arbete med EU-lagstiftning är meriterande
 • En mycket god kommunikativ förmåga i tal och skrift både på svenska och engelska

Som person har du en fallenhet för att skapa användbara nätverk med kontakter och relationer där du kan omsätta dessa för att nå gemensamma mål, du samarbetar effektivt med andra genom att dela med dig av din kunskaper/erfarenheter/information samt stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. Du kan konkretisera visioner till genomförbara strategier där du leder genom att förmedla tydliga målbilder och samordna och planera för att behålla fokus och säkerställa produktivitet. Vidare förutsätter arbetet att du är en god stilist med utmärkt förmåga att uttrycka dig på svenska och engelska i både tal och skrift. Du har förmågan att sammanfatta komplicerade texter och göra dem begripliga och kan konsten att anpassa och förmedla budskap till olika målgrupper.

Vi erbjuder dig möjligheten till ett stimulerande och omväxlande arbete i nära kontakt med många spännande företag inom plast- och kemibranschen i hela Sverige.

I den här rekryteringen samarbetar IKEM med Harvey Nash. Ansök via Harvey Nashs hemsida snarast då urval sker löpande. Sista ansökningsdag är dock 2019-12-12.

Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gustaf Åberg, tel. 076 798 13 61

Mer om oss
IKEM är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag som arbetar med kemi i vid bemärkelse, både som tillverkare, distributörer och som användare. Företagen är kemi- och plastindustrier, läkemedelstillverkare, raffinaderier eller biokemi- och bioteknikföretag. Bland IKEM:s 1400 medlemsföretag återfinns några av landets mest forskningsintensiva och största exportföretag. Våra medlemsföretag är avgörande för att lösa de viktigaste utmaningarna för vår framtid, klimatutmaningarna, vår hälsa och hur vårt framtida samhälle ska se ut. Om våra företag är framgångsrika finns alla möjligheter att utmaningarna kommer att lösas.

De flesta av oss trettio som arbetar på IKEM hittar du på kontoret i Stockholm, men vi finns också representerade i Göteborg, Malmö, Växjö och Örebro.

Vi arbetar både långsiktigt och operativt i nära samarbete med våra medlemsföretag. Här får du arbeta med samhällspåverkan genom vårt utåtriktade arbete och du ges förutsättningar till ständig kompetensutveckling. Vår arbetsplats ger dig också möjlighet att kombinera arbete-privatliv-familj på ett sätt som passar dig.

 

 

Back Apply