Bolagsjurist, AcadeMedia

Stockholm, Sweden

En nyinrättad roll hos AcadeMedia, vilket innebär att du får vara med och påverka, bygga upp och utveckla rollens arbetsinnehåll.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: 6119

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Ida Sternehäll

Consultant

Filip Edström

Bakgrund

AcadeMedias juristfunktion genomgår en förändrings- och utvecklingsresa i syfte att förtydliga och stärka sitt uppdrag vilket bl a inneburit att funktionen har berikats med ett antal nyckelroller och fler medarbetare.

Juridikfunktion ansvarar för att bistå med kvalificerad juridisk rådgivning till alla AcadeMedias verksamheter och staber. Avdelningens huvudfokus är skoljuridiska frågor och lika villkorsfrågor samt bolagsjuridisk rådgivning. De bistår även med juridiskt stöd till upphandlingsavdelningen samt inköps- och fastighetsavdelningen.

Befattningsbeskrivning

Rollen som Bolagsjurist är nyinrättad vilket innebär att du får vara med och påverka, bygga upp och utveckla rollens arbetsinnehåll. Bolagsjuridiskt stöd och rådgivning har tidigare köpts in av extern aktör. Rollen är en central nyckelposition vilken kommer att stötta AcadeMedias verksamhet och ledning med bolagsjuridiskt stöd och rådgivning.

Som Bolagsjurist kommer du att ansvara för:

  • Bolagsjuridisk kompetens för att kunna hantera löpande bolagsjuridiska frågor t ex i samband med vissa styrelsebeslut, bolagsstämma.
  • Bolagsjuridisk kompetens vid mindre och större förvärv. Vid större förvärv anlitas även extern byrå.
  • Kompetens inom bolagsstyrningsfrågor. 
  • Upphandlingsjuridisk kompetens för att kunna ge stöd till anbudsavdelning samt avtalsrätt för att kunna ge stöd till fastighets- och inköpsavdelningen kan också bli aktuellt.
  • Tillsammans med Chefsjuristen utveckla processer och rutiner för juristfunktionen.

AcadeMedia erbjuder en viktig nyckelposition i Sveriges största och ledande friskoleföretag. Rollen kommer att vara placerad på AcadeMedias huvudkontor i Stockholm. Du rapporterar till koncernens Chefsjurist.

Kravprofil

För att lyckas i rollen som Bolagsjurist ser vi att du har en juridisk examen och 3–7 års arbetserfarenhet inom bolagsjuridik från advokatbyrå eller företag. Det är meriterande att ha erfarenhet och kunskap inom aktiemarknadsrätt och att ha arbetat med börsbolag.  Som person värdesätter vi att du är affärsmässig och strukturerad för att kunna stötta organisationen med juridiska råd. Du har ett intresse för samhällsfrågor och politik och är en stark kommunikatör som har förmåga att förklara komplexa juridiska frågor på ett enkelt sätt.  

Om AcadeMedia

AcadeMedia är norra Europas största utbildningsföretag. Verksamheten omfattar fyra affärssegment; för- och grundskola, gymnasieskola, vuxenutbildning i Sverige samt förskola i Norge och Tyskland. AcadeMedia växer kraftigt både organiskt genom att attrahera fler elever och genom att starta nya skolor samt genom att göra förvärv. Koncernen omsätter 9,5 mdr kronor och har 15 000 anställda. AcadeMedia är ett börsnoterat bolag med Mellby Gård som största ägare och i övrigt en stark institutionell ägarbas. Läs mer om AcadeMedia på https://academedia.se/  och https://corporate.academedia.se/  

Back Apply