CFO och koncernredovisningsansvarig, Koncernen Speed International

Stockholm, Tyresö, Sweden

CFO och koncernredovisningsansvarig till spännande tillväxtbolag

Location: Stockholm, Tyresö, Sweden

Ref nr: AXGR-466847

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Filip Edström

Koncernen Speed International AB står inför spännande tillväxt och expansion med flera planerade förvärv. Speed Services, det största bolaget inom koncernen, söker nu en CFO som ska vara med och bidra till att driva utvecklingen framåt på denna resa.

Om Rollen
Speed Services är ett spännande tillväxtbolag med hög förändringstakt. Som CFO kommer du att ha det övergripande ansvaret för ekonomiarbetet på Speed Services med dotterbolag och du kommer leda, fördela och styra arbetet på ekonomiavdelningen. Vidare ansvarar du för koncernredovisning av hela Speed International Group. Koncernen befinner sig på en spännande resa med expansion och planerade förvärv och här agerar CFO bollplank till koncernens VD i finansiella frågor.  Vidare arbetar CFO med fortsatt digitalisering av rapportering och analys för Speed Services och är ansvarig för skatteoptimering inom koncernen samt upprättande av inkomstdeklarationer.

Du kommer framförallt att driva arbetet som CFO genom att:

 • Leda, fördela och styra arbetet på ekonomiavdelningen. Övergripande ansvar för bolagens månads- och årsbokslut, budgetarbete, redovisning, löpande uppföljning
 • Personalansvar för 3 personer på ekonomiavdelningen i Speed Services AB
 • Ha huvudansvar för rapportering av resultat, balans och kassaflöde samt årsredovisning och konsolidering av bolagen inom Speed Services koncernen
 • Övergripande ansvar för investeringskalkyler, projektuppföljning och likviditetsprognoser,
 • Ansvar för finansieringsunderlag, kontakter med banker och revisorer

I koncernredovisningen ansvarar du för:

 • Inhämtning av månatlig rapportering från koncernbolag och underkoncerner och konsolidering av koncernens års- och månadsrapport enligt K3
 • Att tillhandahålla analys och uppföljning mot budget och prognoser i koncernen, upprättande av nyckeltal samt avrapportering till VD och styrelse
 • Budget- och prognosarbete för koncernen
 • Internkontroll – anpassa den interna kontrollen efter de förändringar som sker i koncernen och arbeta med tydliga process- och ansvarsbeskrivningar

Din profil
För att bli framgångsrik i rollen har du erfarenhet av att arbeta proaktivt och resultatinriktat som ekonomichef, CFO eller liknande och har kommit i kontakt med många olika företagshändelser och transaktioner. Du trivs i en miljö som präglas av utveckling, tillväxt och ett högt tempo där din flexibilitet, helhetssyn och initiativtagande förmåga får komma till användning. Ditt kommunikativa sätt är en tillgång när du agerar bollplank till koncernens VD i finansiella frågor.  Som chef och ledare är du trygg, inspirerande och intresserad av att utveckla både människor och processer. Företagskulturen på Speed Services präglas av humor, öppenhet och förändring.

Vi vill att du har

 • Akademisk examen inom ekonomi
 • Minst 2 års erfarenhet av koncernredovisning
 • Minst 3 års erfarenhet som CFO, ekonomichef eller liknande
 • Stor vana av budget- och prognosarbete
 • God engelska i både tal och skrift
 • God kompetens inom digitala processer samt affärssystem

Det är meriterande med erfarenhet från koncernredovisning i en ägarledd koncern, liksom erfarenhet av arbete på revisionsbyrå.

Speed Services har sitt huvudkontor i Tyresö.

Vad erbjuder Speed Services?
Speed Services erbjuder en företagskultur som kännetecknas av humor och öppenhet. Som CFO får du en utvecklande och central roll i en organisation präglad av föränderlighet och tillväxt där du har stor möjlighet att vara med och påverka både inom ditt eget ansvarsområde men även utanför.

Ansökan
I den här rekryteringen samarbetar Speed International med Harvey Nash. Vid frågor är du välkommen att kontakta Rekryteringskonsult Ingrid Hammer Larses på 0767 98 13 62 alternativt ingrid.hammer.larses@harveynash.se. Vi arbetar med löpande urval men kommer börja kontakta sökanden först under vecka 31.  Välkommen att söka tjänsten genom att skicka in ansökan och CV till ansokan@harveynash.se och märk mailet med ref nr AXGR-466847.

Speed International AB är holdingbolag för de två underkoncernerna Speed Identity AB samt Speed Services AB. Koncernen är inne in expansiv fas organiskt såväl som genom förvärv, Megatec Information Technology AB förvärvades 2016 och ytterligare förvärv finns på agendan. Omsättningen för koncernen är idag ca 140 miljoner. Bolaget är ett familjeföretag som grundades 1958 och är idag fortfarande ägarlett.

Det största bolaget i koncernen Speed Services AB är en ledande aktör i Skandinavien inom fotoautomater, förvaringsboxar, interaktiva kiosker/kundterminaler, digital signage och publikt Wi-Fi. Ursprunget till Speed Services är det svenska bolaget Snabbfoto AB som startade sin verksamhet redan 1958. Den ursprungliga verksamheten byggdes upp kring fotoautomater. Med över 50 års verksamhet vet vi vad som efterfrågas av våra kunder och vad som krävs av våra produkter. Med hundratals installationer i Sverige, Norge, Finland och Lettland hanterar vi över 1 miljon transaktioner årligen. Speed Services AB har dotterbolag i Sverige, Norge, Finland och Lettland samt filial i Danmark. Omsätter ca 100 miljoner.

Back Apply