Chef till Controlleravdelningen, AMF

Stockholm, Sweden

AMF ska säkerställa att kunderna alltid får den bästa pensionsprodukten, med låg avgift och hög avkastning. Som chef för Controlleravdelningen blir du en central person i att hjälpa till att fatta rätt beslut och att följa upp verksamheten.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: 5979

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Anna-Sofia Renman

Consultant

AMF ska säkerställa att kunderna alltid får den bästa pensionsprodukten, med låg avgift och hög avkastning. AMF har börjat ett arbete som innebär att de ska erbjuda kunderna en försäkring och en avgift, oavsett antalet tidigare produktgenerationer. AMF är samtidigt inne i en digital transformation och står för betydande omställningar av sättet att arbeta och därmed styra och följa upp verksamheten. Som chef för Controlleravdelningen är du en central person i att hjälpa oss att fatta rätt beslut och att följa upp verksamheten.

Controlleravdelningen
Controlleravdelningens uppdrag är att hjälpa AMF att fatta bra beslut. Det ska ske genom en hög kvalitet på analysen, en ändamålsenlig ekonomistyrning och uppföljning, löpande rapportering samt input till beslutsunderlag i verksamheten.

Controlleravdelningen ansvarar således för AMFs ekonomistyrning vilket inkluderar lönsamhetsberäkningar och styrningsmetod, budgetprocessen, kostnadsfördelning, kostnadsuppföljning, verksamhetsuppföljning, nyckeltal och internrapportering, samt därtill kopplad analys.

Som chef för Controlling ingår du i stabsenheten. Du rapporterar till stabschefen, men också till vd och styrelse. Avdelningen består idag av 5,5 tjänster.

Stabsenheten består förutom av Controlleravdelningen av avdelningarna Inköp, Redovisning, Aktuarie, Risk, HR, Compliance och Hållbarhetsfunktionen. I ledningsgruppen för avdelningen är du delaktig i att driva förändringsarbeten inom staberna.

Uppdrag

Avdelningen har idag ett antal kvalificerade medarbetare vars fulla kunskaper och analytiska förmåga vi vill använda för att bidra till en bättre styrning och ökad effektivitet inom AMF för att möjliggöra lägre avgifter för kunderna. Vi ser ett generellt behov av att utveckla våra metoder för ekonomistyrning avseende budget, kostnadsanalys, verksamhetsuppföljning och intern rapportering.

Inom stabsenheten pågår också en förflyttning mot ökad automatisering.

Vi ser möjlighet till ökade synergier mellan Controlleravdelningen och Inköpsavdelningen samt Aktuarieavdelningen.

Vi söker
Vi söker dig som har förmåga att leda och utveckla Controlleravdelningens verksamhet, samt förmåga att förstå övriga verksamhetens behov av service och stöd från avdelningen. Du är analytiskt lagd och kan hitta enkla lösningar på komplexa problem.

Du har god förståelse för tjänstepensionsverksamhet eller liknande verksamhet, IT-intensiv verksamhet, samt god förståelse för ömsesidigt bedriven verksamhet, ledningsrapportering och ekonomistyrning.

Back Apply