Chef till Team Tidtabell och Infrastruktur, SJ AB

Stockholm, Sweden

Letar du efter ett utmanade arbete med stora utvecklingsmöjligheter? Välkommen med din ansökan till ett av Sveriges mest hållbara företag!

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: AMML-223087

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Maria Wikner

COO & Nordic Excellence Manager & Consultant

Vill du vara del av en organisation som satsar på hållbarhet? Vill du vara med och leverera en säker, pålitlig och professionell tågdrift hos Sveriges marknadsledande tågoperatör? SJ söker nu en Chef Team Tidtabell & Infrastruktur med placering i Stockholm och med ansvar för 9 direktrapporterande medarbetare.

Teamchef Tidtabell & Infrastruktur

Team Tidtabell & Infrastruktur ansvarar för att driva och samordna arbetet med att tillgodose SJs intressen i infrastrukturfrågor samt delta och kravställa i infrastrukturförvaltarnas tågplaneprocesser. Teamet ansvarar för att utarbeta tidtabeller som är körbara och körtidsmässigt optimerade med fokus på kundnöjdhet, punktlighet och genomförbarhet för att därmed bidra till att möta SJs lönsamhetskrav på kort och lång sikt.

Rollen som är placerad i enheten Trafikprogram & Planering ansvarar för att säkerställa att infrastrukturen i alla lägen, inkl vid banarbeten, är korrekt beskriven och därtill utarbeta de tidtabellsmässiga  planeringsförutsättningarna i syfte att säkerställa ett potentiellt punktligt genomförande.

Inom området infrastruktur ansvarar du för att säkerställa att SJ tecknar trafikeringsavtal (TRAV) med respektive infrastrukturförvaltare samt företräda och säkerställa SJs intressen i samband med förhandlingar mellan infrastrukturförvaltare och branschen. Därtill ansvarar du för relationen med infrastrukturförvaltare med ett partnerskapsperspektiv i syfte att skapa plattformar och arbetssätt som utvecklar parternas verksamheter.

Som ett led i branschens förändringsresa pågår flertalet digitaliseringsinitiativ för att effektivisera och automatisera informationen kring infrastruktur och tidtabell som kommer att leda till översyn av nuvarande processer.

Du kommer genom ditt ledarskap:

 • Att leda och fördela arbetet inom Tidtabell & Infrastruktur
 • Att säkerställa leverans av tåglägesansökningar utifrån de kommersiella tidtabellsinriktningarna
 • Att inom banarbetsprocessen kontinuerligt utveckla arbetssätt, SJs processer samt

gränssnittet mot Trafikverket för att skapa förutsättningar för god genomförbarhet med hög

punktlighet och för att minska mängden manuellt arbete

 • Att aktivt delta, kravställa och anpassa arbetssätt till infrastrukturförvaltares

utvecklingsprojekt kring tidtabells- och tågplanekonstruktion

 • Att utveckla och förvalta SJs arbetssätt kring infrastruktur genom att förstå infrastrukturens påverkan på affären och driva potentiella förbättringar internt och externt
 • Driva och företräda SJs uppfattning i branschgemensamma frågor, bl a tillsammans med Branschföreningen Tågoperatörerna, Svensk Kollektivtrafik, Trafikverket mm
 • Ansvara för uppföljning av ingångna trafikeringsavtal och därtill hörande frågor och gränssnitt med infrastrukturförvaltare i Sverige, Norge och Danmark
 • Att bereda och följa upp möten på managementnivå med infrastrukturförvaltare.
 • Att tillsammans med Chef Trafikplanering och Teamledare Process & Information utveckla

processer, arbetssätt och informationshantering för Trafikprogram och Planering

Utbildning 

Civilingenjör eller annan relevant akademisk utbildning med inriktning mot logistik och/eller transport.

 Erfarenhet

 • Erfarenhet av kvalificerat planeringsarbete inom trafikföretag
 • Erfarenhet av att driva förhandlingar/påverkansarbete i komplexa miljöer
 • Erfarenhet av och god förmåga att leda
 • God kommunikativ förmåga – muntligt och skriftligt
 • Erfarenhet av att genomföra och leda förändringar
 • Mycket god affärsmässig förmåga samt resultatorienterad
 • Resultatorienterad

Meriterande

 • God kunskap om och förståelse för tidtabellskonstruktion och tågplaneprocessen
 • Förståelse för järnvägsbranschens utmaningar och utveckling
 • Erfarenhet av att arbeta med avancerat systemstöd inom trafikplanering

Personliga egenskaper

Som person är du en god kommunikatör och relationsbyggare. Du har en god analytisk förmåga och driver arbetet på ett affärsmässigt och strukturerat sätt. Du är resultatorienterad och uthållig och är en samarbetsorienterad person med ett ödmjukt sätt och en hög integritet.

Placering för rollen är på huvudkontoret i centrala Stockholm. Tjänsten är tillsvidare och på 100%.

SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat. 

 

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

 Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.

SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. 

 SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

 

Back Apply