Förbundschef, Studieförbundet Vuxenskolan

Stockholm, Sweden

Studieförbundet Vuxenskolan är det näst största studieförbundet i Sverige. Vi har en stark närvaro i hela landet och har ett tydligt uppdrag formulerat av riksdag, regering och vår egen förbundsstämma som är vårt högsta beslutande organ. Det innebär att Studieförbundet Vuxenskolan har en avgörande betydelse för folkbildningen. Studieförbundet Vuxenskolans grundorganisationer är Centerpartiet, Liberalerna och Lantbrukarnas Riksförbund. Utöver dessa har vi ett drygt fyrtiotal medlems- och samverkande organisationer.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007116

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Anna-Carin Ekman

Team Manager and Function Lead, Public

Värdegrund

Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.

Vision

Studieförbundet Vuxenskolans vision är ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Studieförbundet Vuxenskolans värdegrund och vision bidrar till att frigöra människors kraft och engagemang och utveckla sin kreativa förmåga. Studieförbundet Vuxenskolan är den mest pådrivande lokala kraften för utveckling av föreningsliv och kultur. Det bygger ett demokratiskt och hållbart samhälle.

Förbundschefens uppdrag

På Studieförbundet Vuxenskolans förbundskansli är ca 45 personer anställda. Kansliet är organiserat i fyra enheter med varsin enhetschef underställd förbundschefen. Studieförbundet Vuxenskolan har runtom i landet 28 fristående avdelningar vilka leds av en styrelse och en chef. Våra ledord för en inkluderande organisationskultur är lärande, engagemang, lokal närvaro, medvetenhet och framtidstro. Studieförbundet Vuxenskolan är en ideell förening där förbundschefens uppdrag och mandat definieras av en aktiv styrelse och mycket av arbetet sker i samspel med styrelsen. Organisationen har genomgått en kraftfull utveckling och förändring de senaste åren. Syftet med förändringen är att stärka det lokala arbetet och samtidigt skapa en sammanhållen kraft. Förbundschefen har en central roll i detta utvecklingsarbete.

Förbundschefens viktigaste uppgifter är att:

• Operativt leda arbetet med det övergripande verksamhetsmålet: ”att Studieförbundet Vuxenskolan ger år 2025 fler än 242 000 människor, i hela landet, möjlighet att utvecklas genom att nå dem med folkbildningsaktiviteter”

• Strategiskt leda Studieförbundet Vuxenskolans gemensamma utveckling och arbetet för att förbundsledet och avdelningarna runtom i landet ska fungera som ett samlat studieförbund – ett Studieförbundet Vuxenskolan

• Vara en aktiv opinionsbildare och ansvara för Studieförbundet Vuxenskolans relationer med viktiga samhällsaktörer t ex övriga delar av folkbildningssektorn, andra ideella organisationer samt med politiska aktörer och myndigheter

• Leda förbundskansliet med ca 45 medarbetare med olika specialistfunktioner

Utbildningskrav

• Vi ser gärna att du har högskoleutbildning inom för arbetet relevant område eller att du förvärvat nödvändiga kunskaper på annat sätt

Yrkesspecifik kompetens

• Du behöver ha en strategisk ledarförmåga och kunna leda genom värderingar, visioner och mål

• Du bör ha erfarenhet av att på ett framgångsrikt sätt leda en större, komplex organisation, gärna inom idébaserad sektor. Erfarenhet av arbete inom en federativ struktur anses meriterande liksom att ha verkat i organisationer där enhetlighet och samarbete stått högt på agendan

• Du behöver vara intresserad och kunnig inom samhälls-, kultur- och kunskapsfrågor i allmänhet och folkbildning i synnerhet

• Du bör ha erfarenhet av påverkansarbete

• Du behöver ha tillräckliga kunskaper om administration och ekonomi för att kunna samarbeta med och stödja kompetenta mellanchefer och chefer på avdelningsnivå

• Din förmåga att samarbeta är avgörande för om du ska lyckas som vår förbundschef. Det krävs att du kan samarbeta såväl inom som utom Studieförbundet Vuxenskolan

• Du bör ha en hög integritet och vara modig/ha civilkurage för att kunna leda en stor organisation i ett aktivt förändringsarbete

Placeringsort: Stockholm

Hur ansöker du?

I denna rekrytering samarbetar Studieförbundet Vuxenskolan med Alumni – Harvey Nash AB. Då urvalsprocessen sker löpande ser vi gärna att du skickar in dina ansökningshandlingar (CV, personligt brev) så snart som möjligt.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Anna-Carin Ekman tel +46 73 095 71 01 alternativt Elisabeth Berglund, senior researcher, tel +46 73 048 13 44.

Back Apply