Försäljningsansvarig, Extern Försäljning Stockholm, SPP

Stockholm, Sweden

Som Försäljningsansvarig inom Extern Försäljning ansvarar du för att utveckla relationen och affären till förmedlarbolag. Det innebär att du både har ett aktivitets-, försäljnings-, lönsamhets- och resultatansvar för dessa. Ansvaret omfattar hela SPPs relation med förmedlarbolagen, du har ett samordningsansvar – du ska företräda hela SPP men även vara bolagens språkrör in i SPP.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: AMPA 257606

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Sara Gustavsson

Consultant

Vill du vara med på en spännande och utmanande resa? Vår omvärld och därmed marknad förändras allt snabbare. Vi ser en ökad konkurrens, prispress och ökad grad av digitalisering som förändrar invanda kundbeteende och samtidigt utmanar vårt sätt att agera. Samtidigt ser vi ett kraftigt ökat behov av vårt kunnande. Både ur ett företags- och individperspektiv. Enkelt, prisvärt och hållbart är våra ledstjärnor och svar för att möta dessa utmaningar. I denna marknad har SPP en klar ambition att bli den ledande aktören. Nu söker vi personer som kan förverkliga denna ambition och som brinner för att få våra kunder, förmedlare och övriga samarbetspartners att uppleva att vi menar allvar med den.

Beskrivning av tjänsten
Som Försäljningsansvarig inom Extern Försäljning ansvarar du för att utveckla relationen och affären till förmedlarbolag. Det innebär att du både har ett aktivitets-, försäljnings-, lönsamhets- och resultatansvar för dessa. Ansvaret omfattar hela SPPs relation med förmedlarbolagen, du har ett samordningsansvar – du ska företräda hela SPP men även vara bolagens språkrör in i SPP.

Utgångspunkten i arbetet gentemot förmedlarbolagen innebär att upprätta, genomföra, rapportera och löpande uppdatera en både taktisk och strategisk affärsplan utifrån respektive förmedlarbolags specifika behov. Allt för att skapa bästa förutsättningar för att stärka både SPPs och förmedlarens genomslag på marknaden. Extern Försäljning har som målsättning att förmedlarna ska uppfatta SPP som en proaktiv affärspartner (jämför reaktiv säljare). Du planerar, genomför och följer upp ditt eget arbete. Rollen innefattar ett antal resdagar och säkerligen även övernattningar varje månad. Tjänsten är placerad på vårt huvudkontor på Vasagatan i Stockholm.

Arbetsuppgifter

 • Ansvar för att utveckla relationen och affären med förmedlarbolag
 • Aktivitets-, försäljnings-, lönsamhets- och resultatansvar
 • Arbeta för att uppfattas som en proaktiv affärspartner
 • Säkerställa hög aktivitet till hög kvalité (vilket mäts löpande)
 • Löpande vara uppdaterad kring SPPs erbjudande, planer och priser till förmedlarbolagen
 • Samordningsansvar gentemot förmedlarbolagen. Företräda hela SPP men även vara förmedlarbolagen språkrör in i SPP. Säkerställa att rätt personer och funktioner inom respektive bolag kommer i kontakt med varandra
 • Ansvara för samarbetsprojekt, remissrundor etc mellan aktörerna
 • Löpande följa upp rutiner och processer, samarbetsprojekt etc mellan SPP och förmedlarbolagen och utvärdera och säkerställa att nödvändiga förbättringsåtgärder vidtas
 • Upprätta, genomföra, rapportera och löpande uppdatera en både taktisk och strategisk affärsplan utifrån respektive förmedlarbolags specifika behov
 • Ta fram beslutsunderlag i olika typer av frågor
 • Löpande samla in, bearbeta, sammanställa, analyser och tolka samt rapportera relevant information både till SPP och förmedlarbolag
 • Andra arbetsuppgifter kan förekomma

Kompetenskrav

 • Akademisk examen (inom ekonomi, juridik eller liknande) eller motsvarande
 • Livdiplom
 • InsureSec-licens
 • Arbetslivserfarenhet – Gedigen erfarenhet från försäljning inom försäkring/finans/bank
 • Förmåga att tänka och arbeta både taktiskt och strategiskt
 • Förmåga att kommunicera mycket väl i både skrift och tal i allt från inspirerande presentationer till beslutsunderlag, formella styrdokument etc

Egenskaper

För att trivas i rollen som Försäljningsansvarig har du förmåga att samarbeta och skapa goda relationer för att bygga effektiva kontaktnätverk inom och utanför organisationen. Du är initiativtagande och visar intresse och förståelse för andra och skapar laganda.  För att lyckas i arbetet är du prestigelösdu tar ansvar för åtgärder, tar initiativ och arbetar självständigt. Du utverkar klara överenskommelser och engagemang från andra genom övertygande och förhandling. Du är utåtriktad, vilket visar sig genom din goda förmåga att presentera och kommunicera information. I rollen är det viktigt att du har förmåga att analysera, strukturera och tolka information för att tillgodose behov och förståelse.

Vidare samlar du heltäckande information för att stödja beslutsfattande. Du är lösningsorienterad och förändringsbenägen och arbetar strategiskt för att förverkliga organisationens mål. För att lyckas i rollen är du bra på att planera och organisera, hålla deadlines och levererar resultat. Du uppfyller kundförväntningar och fokuserar på kvalitet. Du identifierar utvecklingsstrategier som är nödvändiga för att uppnå mål och innehar företagaranda och kommersiellt tänkande samt håller sig uppdaterad om konkurrenter och marknadstrender.

Som en del av den finansiella sektorn är SPP/Storebrand mån om att våra medarbetare har hög personlig integritet och ett etiskt förhållningssätt. Som en följd av detta kan det, med kandidatens samtycke, bli aktuellt med en bakgrundskontroll under anställningsprocessen.

Den anställde åtar sig att följa externt och internt regelverk som är relevant för ansvarsområdet samt koncernens Etiska Riktlinjer.

Välkommen med din ansökan! Intervjuer kommer att hållas i augusti.

Back Apply