Logistikchef / Site Manager / Platschef, ICA Logistik

Stockholm, Kallhäll, Sweden

Vi söker dig som brinner för ledarskap och med mod och förmåga att sätta riktningen för vidareutveckling av en lagerenhet i Sveriges mest expansiva region och är del av ett logistiknätverk i dagligvarubranschens absoluta framkant.

Location: Stockholm, Kallhäll, Sweden

Ref nr: ABGC-716330

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Eva Lindell

Consultant

Arbetsbeskrivning:
Rollen innebär att med budget- och resultatansvar leda, driva och utveckla ICA Logistiks distributionsenhet i Stockholm som levererar varor till en expansiv och konkurrensutsatt Stockholmsregion och även Mälardalen och Gotland. Inom verksamheten arbetar ca 350 medarbetare och drygt 20 chefer. Tonvikten i rollen ligger på att med ett tydligt ledarskap forma en organisation och kultur som ständig förbättrar av leveranskvalitet, effektivitet och lönsamhet.

Rollen innebär att för distributionsenheten i Stockholm ansvara för att:

  • Skapa målbild och ta fram långsiktig verksamhetsplan för att möta affärsbehov och tillväxt
  • Utveckla verksamheten med fokus på att forma organisation och kultur
  • Styra och leda verksamheten för att uppnå effektivitet, kvalitet och lönsamhetsmål
  • Leda arbetet i den lokala ledningsgruppen.
  • Leda och coacha direktrapporterande chefer samt tjänstemän i in-streckade funktioner så som HR, Kvalitet & miljö, Risk & säkerhet, Information
  • Övergripande ansvar för arbetsmiljö och facklig samverkan
  • Bygga nätverk inom företaget såväl som med andra intressenter, såsom handlare, leverantörer och andra regionala intressenter

Du tar stöd från ICAs gemensamma värderingar Enkelhet, Entreprenörskap och Engagemang samt logistiks övergripande mål och strategier  

Rollen är placerad vid ICA Logistiks Distributionsenhet i Stockholm, rapporterar till Chef för lagerdrift ICA Sverige och ingår i ledningsgruppen för ICA Sveriges lagerdrift tillsammans med bland annat övriga fyra Logistikchefer.

ICA erbjuder en självständig och utvecklande tjänst inom en region med hög tillväxt. Medarbetarna i Kallhäll känner en stor stolthet över verksamheten som bedrivs där och personalomsättningen är låg.

Din profil:
Vi söker dig som har väl dokumenterad ledarerfarenhet samt erfarenhet av att leda andra ledare inom en operativ verksamhet, gärna kollektivanställda inom logistik eller produktion i en mångkulturell organisation.

Du har ett genuint intresse av att utveckla organisation och kultur och uppnår förbättrade resultat genom att utveckla medarbetarnas engagemang och stolthet. Du har ett coachande förhållningssätt, god förmåga att ge feedback och framföra budskap på ett enkelt och övertygande sätt.  

Du stimuleras av en hög förändringstakt, är inte rädd för att utmana rådande strukturer och tankemönster och kan komma med nya idéer och lösningar. Du har förmåga att utifrån kundförståelse och insikt i affären sätta strategisk riktning och mål för verksamheten samt följer upp att ni når bestående förflyttningar.

Du är lugn och trygg samt kan fatta beslut och prioritera i pressade situationer. Vi tror att du har en relevant högskoleutbildning.

ICA ska spegla våra kunder såväl som samhället i stort och är beroende av medarbetare med olika kompetenser. Vi strävar därför efter att anställa människor med olika bakgrund och värdesätter den kunskap och erfarenhet det medför. ICA värnar om goda arbetsmiljöförhållanden för våra medarbetare. Vi har som målsättning att ha totalt rökfria arbetsplatser. Vi tillämpar drogtestning i samband med rekryteringsförfarandet.

Om ICA
ICA Gruppen AB (publ) som är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. Gruppen har cirka 19 132 anställda och omsätter cirka 87 miljarder. För mer information se icagruppen.se

Med drygt 1300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå skalfördelar.

Sökord: Produktionschef, supply chain, Manager, Director, Head of, platschef, Logistic, platschef, site, leader, manufacturing, automation, operations, logistik, direktör

Back Apply