Planeringsanalytiker och Trafikplanerare, SJ

Stockholm, Sweden

Välkommen till Sveriges roligaste jobb där du får vara med och revolutionera en svensk ikon! 

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: ALVF-258783

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Sara Palmqvist

Consultant

Filip Edström

SJ söker framtidens Planeringsanalytiker och Trafikplanerare.

Som ett led i SJs pågående förändringsresa mot mer dynamiska arbetsmetoder, behövs förstärkning med ny kompetens. Vi drar nu igång arbetet med att bygga ett team av både juniora och seniora profiler, som med hjälp av moderna IT-system kommer vara navet i ett prioriterat arbete. Planeringsprocessen blir betydligt mer systematiserad och proaktiv. Kraven på analyskapacitet inom bolaget kommer att öka och detta blir avgörande funktioner för att möta lönsamhetskraven både på kort och lång sikt

Två olika roller finns att söka:

 Planeringsanalytiker

Rollen kommer bli placerad i enheten Personalplanering, som ansvarar för kostnadseffektiv och korrekt bemanning av SJs tåg. Enheten ska ta fram kvalificerade utredningar och analyser inför att optimera personalstyrka och bemanning.

 Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Personalplaneringen står inför stora utmaningar de kommande åren, med krav på ökad upplevd kvalitet i scheman, ökad produktivitet och effektivitet. Dessutom ska ett nytt personalplaneringssystem (IVU) implementeras.

Några exempel på arbetsuppgifter:

 • Delta i större analysarbeten inom personalplanering/optimering
 • Genomföra personalrelaterad analys i samband med upphandling av trafik.
 • Långsiktig dimensionering av personalbehovet (var/hur många/när) med stöd av scenario i optimeringssystemet.
 • Analys och utveckling av SJs avtal för åkande personal.

 Trafikplanerare

Rollen kommer bli placerad i enheten Trafikprogram & Planering, som ansvarar för att utveckla och optimera SJs trafikprogram utifrån tidtabeller och fordonsomlopp. Trafikplaneringen ska, med utgångspunkt i de kommersiella kraven, leverera affärsdrivna och robusta trafiklösningar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Utifrån centrala begrepp som punktlighet och genomförbarhet, tar man fram scenarier, planer, definierar kvalitet och sätter upp relevanta mätetal.

Några exempel på arbetsuppgifter:

 • Aktivt delta i arbetet med att föreslå produktionsupplägg som bidrar till att nå SJs övergripande mål.
 • Utarbeta beslutsunderlag till ledningen genom att delta i strukturerade konsekvensanalyser.
 • Simulering av olika trafikupplägg och delta i utredningar av framtida trafiklösningar.
 • Säkerställa att samtliga fordonsomlopp är optimerade på totalen.

Gemensamt för båda rollerna:

 Erfarenhet

Vi söker dig med tidigare erfarenhet från trafik- och/eller personalplanering. Det är en stor fördel om du jobbat med optimerande planeringsplattformar tidigare. Vi ser gärna erfarenhet från tåg-, buss-, flyg-, båt- eller logistikbranschen, men det viktigaste är att du har en god affärsmässig förståelse och hanterar dynamiken i en verksamhet som är komplex både utifrån tekniska och personalmässiga aspekter.

 Utbildning 

Civilingenjör eller annan relevant akademisk utbildning med inriktning mot logistik, transport eller ekonomi.

I övrigt:

 • Ha förmåga att arbeta i en dynamisk miljö med många intressenter.
 • Mycket goda systemkunskaper och förmåga att se hur olika system hänger ihop.
 • Erfarenhet från kravställning och systemtest är meriterande.
 • Förmåga att göra analyser och ur stora datamängder identifiera samband mellan olika faktorer.
 • Bidra till att utveckla nya arbetssätt och arbeta med ständiga förbättringar.
 • SJ vet att mångfald ger fler perspektiv och ökar SJs konkurrenskraft. Vi välkomnar därför sökanden med olika bakgrunder som vill vara med och bidra till ett inkluderande arbetsklimat.

Placering för rollerna är på huvudkontoret i centrala Stockholm. Tjänsterna är tillsvidare och på 100%. 

Letar du efter ett utmanade arbete med stora utvecklingsmöjligheter? Välkommen med din ansökan till ett av Sveriges mest hållbara företag.

I denna rekrytering samarbetar SJ med Harvey Nash. Ansök snarast genom att skicka ditt CV (gärna i pdf format) till ansokan@harveynash.se samt ange referensnummer ALVF-258783. Skriv gärna i följebrevet vilken av rollerna du söker. För frågor vänligen kontakta Sara Palmqvist, ansvarig konsult på Harvey Nash, 073-773 1343 eller sara.palmqvist@harveynash.se.

 

SJ för människor närmare varandra, varje dag

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,8 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo.

Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 284 stationer.

SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. 

 SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Back Apply