Supply Manager, Fresenius Kabi

Uppsala, Sweden

Vill du arbeta med varuförsörjning på ett företag vars produkter och tjänster räddar liv?

Som Supply Manager hos Fresenius-Kabi har du det övergripande ansvaret att balansera utbud och efterfrågan inom ett av fyra produkt- och produktionsområden, samt att optimera kundservice och lagervolymer.

Location: Uppsala, Sweden

Ref nr: 5972

Application Deadline: Urval och intervjuer genomförs löpande

Eva Lindell

Consultant

Vill du arbeta med varuförsörjning på ett företag vars produkter och tjänster räddar liv?
 
Som Supply Manager hos Fresenius-Kabi har du det övergripande ansvaret att balansera utbud och efterfrågan inom ett av fyra produkt- och produktionsområden, samt att optimera kundservice och lagervolymer.
 
Du leder ett försörjningsteam bestående av materialplanerare, produktionsplanerare och labeling manager med målsättningarna att säkerställa och förbättra definierade nyckeltal, t.ex. prognosnoggrannhet, servicenivå och lagernivå, samt hanterar avvikelser i försörjningskedjan. Tjänsten innebär inte något direkt personalansvar.
 
Några av dina ansvarsområden;
  • Efterfrågan- och leveransplanering för ett av fyra produktområden.
  • Aktivt arbeta med utbudsstrategier och optimera utbudet av produkter ur produktions-, lager- och kundserviceperspektiv.
  • Optimera och övervaka lagernivåerna på produktionsanläggningen och på Fresenius Kabis lager runt om i världen (~50 länder).
  • Inneha en nyckelroll i tvärfunktionella flödesteam för att säkra uppfyllelse av leverans och ledtider i samarbete med marknad, produktion, QC, QA och lager.
  • Hantera nya produkter i leveranskedjan.• Utveckla leverantörskedjeprocesser, bland annat genom effektivt utnyttjande av SAP och andra system.
  • Säkerställa och driva förbättringar av nyckeltal, såsom tillgänglighet, servicenivå och lagertäckning.
  • Initiera och driva kontinuerliga förbättringar inom området Supply Chain Planning. Arbetet utförs i en produktionsorienterad miljö med starkt fokus på korsfunktionellt samarbete.
Du rapporterar till Manager Supply Chain Planning. Placering är Uppsala och resor till anläggningen i Brunna utanför Stockholm ingår i tjänsten.
 
Fresenius Kabi erbjuder en utvecklande teamledarroll för dig som har ambitionen att göra vidare karriär som ledare/chef inom Supply Chain. Som Supply Manager har du nära kontakt med marknad, produktutveckling, produktion, kvalitet och lager. Det här ger dig insyn i Fresenius Kabis hela värdekedja, från marknadens efterfrågan på gamla och nya produkter, till leverans av råvaror, produktion och distribution av färdiga produkter. Fresenius Kabi är ett globalt företag som ger möjlighet till internationella kontakter och som är världsledande inom klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Du blir en viktig del i produktionen och leveransen av produkter som räddar liv och förbättrar livskvalitén hos många.
 
Vi söker dig;
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom supply chain, logistik, produktionsplanering eller process och har minst tre års yrkeserfarenhet inom området. Du har kunskaper inom leverans- och lagerstyrningsmodeller, goda kunskaper inom SAP och svenska och engelska i tal och skrift. Kunskaper inom läkemedel och GMP (Good Manufacturing Practice) är meriterande. Som person är du analytisk, strukturerad, kommunikativ, drivande och nyfiken.
 
Om Fresenius Kabi;
 
Vi är ett globalt, marknadsledande företag specialiserat på klinisk nutrition, infusionsterapi och medicinsk teknik. Fresenius Kabi står för framsteg och kvalitet i utvecklingen av innovativa produkter och tjänster för terapi och vård av kroniskt och svårt sjuka människor – på och utanför sjukhus. Våra produkter och tjänster räddar och skyddar liv samt bidrar till att förbättra människors livskvalitet.
 
Under mottot “Caring for Life” vill vi med stöd av vår mångåriga erfarenhet inom klinisk nutrition och infusionsterapi bidra till att uppfylla dessa mål, en strävan som förenar våra omkring 33 000 medarbetare inom Fresenius Kabi och som är en viktig del av vår företagsidentitet.
 
I Uppsala produceras intravenösa näringslösningar, t ex Intralipid, Kabiven och StructoKabiven samt tillsatser såsom Vitalipid. Fabriken i Uppsala är en av världens modernaste produktionsanläggningar för intravenösa näringslösningar med en högteknologisk produktionsprocess.
 
 
Back Apply