Manglende teknologikompetanse tvinger selskaper til å tenke nytt

March 19, 2019

65% av respondentene i Harvey Nash og KPMGs CIO survey rapporterer om manglende kompetanse og at ressursutfordringer forsinker strategiarbeidet – det høyeste tallet rapportert siden 2008.

Det er neppe overaskende for IT ledere at relevante kunnskaper og ferdigheter er en mangelvare i markedet. Flere selskaper løser deler av denne utfordringen ved å benytte seg av outsourcing som noe annet en tradisjonell kostnadsbesparelse. Det er ikke primært for å spare penger man outsourcer, men tvert imot for å få tilgang til ressurser for å kunne implementere valgte strategier. I tillegg har flere selskaper med suksess eksperimentert med automatisering – spesielt innenfor testing, service desk og utvikling.

Dette løser imidlertid ikke det skrikende behovet for kvalifiserte ansatte. Tvert imot har rundt 50 % av selskapene ambisjoner om å øke bemanningen – dette kombinert med at flere selskaper vil outsource mindre fremover. I et miljø hvor innovasjon, det å være tett på kunden, samt det faktum at data og analyse får økende betydning, må CIO nøyere vurdere hvilke ferdigheter som ønskes og trengs på «innsiden» og «utsiden».

“Vi ser et fortsatt stort behov for data scientist og erfarne arkitekter, samtidig som at «nye» roller hvor forretningsforståelse kombinert med teknisk forståelse blir mer ettertraktet. Eksempler på dette er oppblomstringen av «skarpe» forretningsarkitekter, API Business Managers, AI managers og CPI Managers som skal se på ulike muligheter for lønnsomme samarbeid med leverandører, kunder og innovasjon/produktutvikling – da gjerne langs hele verdikjeden”, sier Jan Vermund Nilsen, leder for technology og digital i Harvey Nash Norge.

Manager Vermund Nilsen

Manager Vermund Nilsen

Målrettet hodejakt 

Den økende kompleksiteten samt det faktum at det er for lite kvalifisert arbeidskraft tilgjengelig, presser selskaper til å tenke annerledes når det kommer til rekruttering. Annonsering og masserekrutteringens tid virker å være over – det fungerer rett og slett ikke i dagens arbeidsmarked. Idag knytter flere og flere av de fremste selskapene til seg rekrutteringspartnere med erfaring og kompetanse innenfor den digitale teknologisfæren – som også har et aktivt kontaktnett utenfor egne landegrenser.

“Selskapene er nødt til å gi fra seg noe av kontrollen over branding-aktivitetene i kandidatmarkedet til rekrutteringspartneren. Det krever et gjensidig tillitsforhold. Flere «fast track» rekrutteringsselskaper vil bli mindre relevante enten som resultat av manglende kompetanse og derav lav gjennomføringsevne, mens andre vil falle gjennom på grunn av GDPR-lovgivningen. Ingen selskaper tør eller bør ta sjansen på å bruke en rekrutteringspartner som ikke kan vise at de leverer på GDPR-kravene. Det kan bli veldig kostbart”, understreker Nilsen.

Digitalisere rekrutteringsprosessen?

Det har i de siste årene vært mange tanker og diskusjoner om muligheten for å digitalisere rekrutteringsprosessen. Selskaper kan med fordel digitalisere deler av prosessene, men aldri den viktige første kontakten med kandidater, og da spesielt de som selv ikke er aktivt jobbsøkende. Potensielle kandidaters behov, krav og ønsker til en ny arbeidsgiver må kunne forstås og møtes.  Disse behovene, kravene og ønskene er ofte konkrete og som regel løsbare, men en god prosess i bakkant må til for å treffe riktig. Denne delen av prosessen lar seg vanskelig digitalisere.

“Vi ser klare tegn på at rekrutteringspartneren nå blir en strategisk leverandør av innsikt og råd i forbindelse med rekruttering av nøkkelroller til samarbeidspartnere og kunder, i tettere samarbeid med selskapenes ledelse, og med støtte fra HR/Talent Managers. Rekrutteringsselskapene blir betrodde rådgivere og jobber tettere og mer strategisk med klientene. Dette betyr i sin tur at også rekrutteringsselskapene må rekruttere skarpere og at man også her ser en tøff kamp om de best egnede rekrutteringsressursene”, forklarer Nilsen.

Det er en spennende tid for både rekrutteringsselskaper og rekrutterende selskaper. Det er en klar endring i holdningen i og til hele bransjen, et mer differensiert marked, mer konsolidering samt tettere samarbeid med kundene. Nøkkelordet for en vellykket rekrutteringsprosess fremover, vil være tillit – mer informasjonsutveksling, mer transparente prosesser, mer gjensidig avhengighet mellom samarbeidende parter. Rekrutteringsprosessene vil kjøres smidigere da vinduet for å få ansatt en god nok ressurs er mindre åpent, noe som også innebærer at de som sitter i mottaksapparatet på kundesiden må være gode på rekruttering, selge og ha et klart beslutningsmandat i samarbeid med valgt rekrutteringspartner.

CIO Survey er et av flere instrumenter Harvey Nash benytter for å kunne få reell kunnskap om hva som kreves både av dem som leverandør av rekrutteringstjenester, men også hva som kreves av kunder og samarbeidspartnere. Ved å ta del i CIO survey 2019 vil du bidra til, sammen med 4000 andre profesjonelle IT ledere, at riktigere beslutninger tas i rekrutteringsøyemed og at man kan lære mer av andre i samme rolle, fra andre bransjer og land.

 

Ta del i CIO survey

Kontakt oss:

Jan Vermund Nilsen, Manager Digital & Technology

M: Vermund.nilsen@harveynash.no

T: +47 934 12 580