Technology Survey Harvey Nash, November 2015

October 13, 2015

Rapporten visar resultat från en undersökning som görs årligen gentemot ca 3000 teknikprofiler i mer än trettio länder. I årets rapport, som är den fjärde i ordningen, syns en ökning av upplevd brist på kompetens. Ett skifte har även skett från arbetslivsbalans till att lön blivit allt viktigare. 

Technology Survey Harvey Nash, November 2015
Rapporten visar resultat från en undersökning som görs årligen gentemot ca 3000 teknikprofiler i mer än trettio länder. I årets rapport, som är den fjärde i ordningen, syns en ökning av upplevd brist på kompetens. Ett skifte har även skett från arbetslivsbalans till att lön blivit allt viktigare. 
Några korta reflektioner från rapporten:
Brist på IT-kompetens
  • Mer än 53 procent av teknikrekryterande arbetsgivare rapporterar brist på kompetens.
  • 77 procent av de som svarat anger högre lön som motiv till att byta jobb.
  • Tre av toppskälen att stanna på befintlig position är lön (77 procent), arbetslivsbalans (72 procent) och möjlighet att arbeta i innovationsprojekt (69 procent).
Demografiska fakta inom techsektorn
  • Mer än en av 10 enkätdeltagare arbetar inom en organisation utan kvinnliga medarbetare.
  • Nästan sex av 10 arbetar i miljöer där kvinnor utgör mindre än 20 procent av arbetsstyrkan. 
  • Tre av 10 arbetar i annat land än där de föddes.
Innovation och Säkerhet
  • Mer än hälften (55 procent) av enkätdeltagarna tror att deras land kommer att stärka sin position inom teknisk innovation de närmaste fem åren; samtidigt som hälften av respondenterna oroar sig för att statliga regleringar kan motverka denna utveckling.
  • Endast fem procent av respondenterna tror att risken för säkerhetsangrepp kommer att minska.
Här kan du läsa mer.