Vi rekryterar och matchar ledare och nyckelpersoner till alla branscher och funktioner

inom områden som Finans & Juridik, Kommunikation, Marknadsföring & Försäljning, IT, Public, Inköp & Logistik samt HR & Executive Assistants

Läs mer

Ökade risker kring säkerhet och integritet enligt vår årliga CIO undersökning

Läs mer och ladda ner en kopia av rapporten.

Läs mer

Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employee branding ansvariga.

Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: IT-chefer, utvecklingschefer, gruppchefer, driftchefer, arkitekter, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialister, kravanalytiker, Scrum Masters och specialister på digital.

Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.

Harvey Nash
Nordics

Harvey Nash hjälper dig hitta den kompetens du söker. Vi vill göra skillnad genom att bidra med och utveckla ledarskap och kompetens som ger oss ett bättre samhälle att arbeta, trivas och leva i. Vi erbjuder lösningar för rekrytering, utvärderingar, interim och kan försörja organisationer med de resurser som krävs för att lyckas genomföra digitala affärslösningar. Vi har ett nätverk av specialister och chefer inom både offentlig och privat sektor.

Våra medarbetare har bred och gedigen erfarenhet av rekrytering och du får tillgång till de stora nätverk som vi har byggt upp genom åren.

Genom att ständigt utmana oss själva och stå fast vid våra grundläggande värderingar hjälper vi våra kunder att påverka framtiden.

Vi är redo att hjälpa. Hör av dig!

Om Oss

Hela Norden

Vi arbetar på hela den nordiska marknaden.

Insikt

Vi sätter oss in i och förstår våra kunders unika behov.

Engagemang

Vi är engagerade i våra kunders framgång och arbetar hårt för att hitta den bästa lösningen i varje uppdrag.

Kunskap

Vi ger dig tillgång till hela vårt företags samlade erfarenheter, kunskaper och nätverk.

Långsiktighet

Vi levererar långsiktiga kompetenslösningar och bygger långa relationer.

Våra Systerbolag


Kontakta en av våra konsulter!