3 snabba med Emma Lindén, regionsansvarig Syd

October 29, 2018

 

Emma är ansvarig för vår verksamhet i Skåneregionen och med 17 års erfarenhet av branschen har hon sedan länge landat i att det är rekrytering hon brinner för.

1)    Hur kom du i kontakt med Harvey Nash?

Jag hade arbetat i branschen i över 10 år och visste att jag ville fortsätta verka inom rekryteringsbranschen men sökte efter en företagskultur som stämde fullt ut med mina värderingar. En tidigare kollega hade börjat på Harvey Nash och via henne fick jag kontakt med företaget och kände direkt att här fanns en kultur som passade mig väl. På Harvey Nash är kunden (både klient och kandidat) i fokus och vi har en kultur som bygger på kollegialitet där teamarbetet är nyckeln till framgång.

 

2)    Vad är det bästa med att arbeta på Harvey Nash?

För mig handlar det om att få arbeta med företag och organisationer och att kunna hjälpa kunder att utvecklas genom att rekrytera rätt person med rätt kompetens för just det specifika behovet. Det handlar också om att vara en del av ett väldigt professionellt och trevligt företag där det finns mycket kompetens som bidrar till ett högt lärande. De uppdrag vi har förmånen att få arbeta med har ofta en hög svårighetsgrad, där man kanske efterfrågar en specifik profil, behöver hjälp med att förstå vilken kompetens som behövs i en viss roll eller inte lyckats attrahera rätt person till rollen. Det värde vi adderar blir då väldigt tydligt eftersom vi kommer in och på ett konkret vis gör skillnad från första början. I vår roll gäller det att kunna sätta sig in i varje företag, förstå affären och respektive bransch för att på bästa sätt kunna representera företaget och lyckas. Detta skapar nya utmaningar i varje uppdrag och gör att man fortsätter utvecklas. Det är alltid kundnyttan som är drivande och vi utvecklar våra tjänster pragmatiskt utifrån kundernas behov. I Skåneregionen där jag gör de flesta av mina uppdrag så har vi en bred inriktning vilket jag upplever är både lärorikt och kul. Vi har förmånen att kunna samla på oss oerhört mycket kunskaper om hur företag, verksamma inom olika branscher organiserar sig och vilka utmaningar de har. Denna kunskap delar vi såklart med oss av och överför till våra kunder i den rådgivande roll vi har som rekryteringskonsulter. Att se olika synergier och hur kompetens inom olika områden kan överföras mellan branscher är kunskap som ofta uppskattas.

3)    Hur ser du på framtiden?

Det kommer att bli spännande att följa utvecklingen inom vår bransch framöver! Digitaliseringen påverkar mycket av vår affär. Kundernas krav, återkoppling och transparensen kan vi hitta verktyg att hjälpa oss med men det blir oerhört viktigt för oss att inte tappa den mer rådgivande och personliga kontakten. Sedan växer vi mycket just nu och bygger ett starkare nordiskt samarbete med våra systerföretag Alumni och Impact Executives. Vi ingår alla i Harvey Nash Group och erbjuder kompletterande tjänster. Vi på Harvey Nash fokuserar på rekrytering av chefer och specialister, Alumni på rekrytering av koncernlednings-och styrelsemedlemmar. Impact Executives erbjuder interimslösningar riktat mot Alumnis nätverk. Våra tjänster är mycket lika varandra men inriktade mot olika nätverk. Utöver rena rekryteringsuppdrag gör vi även assessments/personbedömningar och arbetar med ledarutveckling på ledningsgrupp- och styrelsenivå.

Jag ser alla möjligheter till att vi på Harvey Nash ska kunna växa både vårt team i Malmö och vår affär!

Om du söker nya utmaningar eller om ditt företag behöver en rekryteringspartner så hoppas jag att du hör av dig!

 

Emma Lindén, Manager Region South

M: +46 76 798 13 67

E: emma.linden@harveynash.se