Harvey Nash Tech Survey 2018

Harvey Nash Tech Survey 2018

Ålderism inom tech: hälften av de professionella inom techbranschen menar att ålder påverkar deras karriärsutsikter.

December 13, 2017

Vid 40 års ålder anser deltagarna i vår Harvey Nash Tech Survey att karriären gör en störtdykning. 33 procent av respondenterna mellan 40-44 år oroar sig för att deras ålder kommer ha en negativ påverkan på deras framtida karriärsutsikter.

• 40 är inte det nya 30: en tredjedel av respondenterna i åldrarna 40-44 menar att deras ålder kommer att påverka deras framtida karriärsutsikter. 
• Yngre generationer är heller inte immuna mot ålderism: 28 procent av respondenterna i åldrarna 18-24 tror att deras ålder arbetar emot dem. 
• “Gandalf-style” roller, fortsatt kompetensutveckling och jobb inom de mest innovativa företagen kan motverka effekterna av ålderism.

Med en åldrande arbetskraft i allmänhet är det viktigt att belysa att techindustrin visar en tydlig preferens för arbetstagare i mitten av tjugo- och trettioårsåldern. Detta lämnar alla andra utanför denna snäva åldergrupp öppet sårbara för ålderarelaterad diskriminering.

Vid 45 års ålder så har nästan hälften (46 procent) av alla professionella inom tech roller en negativ syn på hur deras ålder spelar in på framtida karriärsutsikter. Detta är betydligt fler än de som anser att ålder inte har någon betydelse (32 procent) eller en positiv effekt (22 procent) på framtida möjligheter.

Dessa slutsatser drar vi utifrån resultaten från vår undersökning som genomförts på 3,251 personer verksamma inom tech roller idag i 81 länder.

Mer om undersökningen och resultaten kan du läsa här: www.harveynash.com/techsurvey

Har du frågor om vår undersökning kontakta michelle.smith@harveynash.com.