Ett utifrån-in-perspektiv som ger agendan förändringskraft

September 9, 2019

I en allt mer föränderlig omvärld med hög arbetsbelastning och krav på snabb anpassning så finner fler verksamheter nyttan av att snabbt kunna lösa sina kompetens- och resursbrister genom att anlita en interimskonsult. För vem vill inte få möjligheten att ta in ett par nya ögon för att få hjälp och säkerställa att man lägger tid på rätt saker?

 I mer än 20 år har Cecilia Strömmar arbetat inom kommunikation varav de senaste sju åren som frilansare och interimskonsult. Hennes uppdrag har varierat från kommunikationsstöd i verksamhetsutvecklingsprojekt, förändrings- och internkommunikation, medierelationer till projektledare av kommunikationsprojekt till exempel. Som erfaren interimskonsult kan Cecilia snabbt sätta sig in i rollen och bidra med värde från första början. Fördelarna som Cecilia ser i en interimsroll är att hon ofta får arbeta med helheten, från strategi och planering till genomförande. Hon trivs också i den tydlighet som skapas kring omfattning och förväntan, när syftet bottnar i det leveransen ska åstadkomma.

”Uppdragsgivare tänker ofta till ordentligt innan de tar in en interimskonsult vilket är bra och också nödvändigt så jag som interimskonsult vet vad jag ska åstadkomma. Inte sällan hjälper jag också till att tydliggöra uppdraget utifrån uppsatta mål för att säkerställa att jag verkligen bidrar på bästa sätt”, berättar Cecilia.

 

Interimskonsultens bidrag

Med ofta mer erfarenhet än vad rollen kräver så kan en interimskonsult ge råd som ligger utanför det specifika uppdraget. Det är ett mervärde för uppdraggivaren, men ställer också krav på att kunna dra nytta av och vara beredd att ta till sig den nya kunskapen för att möjliggöra bra beslut framåt.

”Den erfarenhet jag har från att ha gått in och ut ur olika verksamheter i så många år och att jag alltid kommer med ett utifrån och in-perspektiv gör att jag ser mer än det som ryms inom mitt uppdrag. Att delge det, blir som en extra leverans. Att inte sitta fast i internpolitik gör att jag kan jobba friare för att åstadkomma resultat. Men det gäller samtidigt att vara lyhörd för den kultur som finns. Att snabbt bygga relationer är vägen framåt, särskilt när det ingår arbetsledning”, säger Cecillia

En interimskonsult bidrar med ett viktigt utifrån-in-perspektiv hela vägen, som annars lätt kan tappas bort längs vägen som vanlig anställd. För att jobba effektivt och smart och kundfokuserat är det viktigt att kontinuerligt ifrågasätta, utvärdera och beakta hur omvärlden ser på det värde man som företag bidrar med för att lyckas.

I en mer vanlig arbetsform som permanent rekrytering är det inte ovanligt att planera för en till tre veckors introduktion av nyantällda medarbetare, där man önskar lära upp och inviga nya kollegor i företagets kultur, rutiner och interna system. Med en interimskonsult så behövs inte samma förberedelser eftersom förväntningarna oftast är helt annorlunda och kopplat till enskilda projekt.

 

Företagets bästa i fokus

En interimskonsult har alltid företagets bästa i åtanke, utan egen personlig agenda och fokus ligger på att få till en bra leverans som bevisar vad man går för och som kan leda till nya uppdrag. Nödvändigheten av att tillrättalägga för den sociala aspekten i att rekrytera in en ny medarbetare, kopplat till att landa rätt in i organisationen och att hitta gemenskap och trygghet finns inte när man som uppdragsgivare plockar in en interimslösning. Självklart behöver en interimskonsult bra stöd i form av att förstå hur organisatonen hänger ihop och hur den interna beslutsfattningen går till, men annars är ofta förväntningarna att en extern konsult jobbar på självständigt och inte behöver ha samma support på plats.

 

Harvey Nash interim

Vår lösning för tidsbegränsade uppdrag är det självklara valet när du tillfälligt behöver viss kunskap och expertis eller har hög arbetsbelastning. Med vårt stora nätverk av tillgängliga kandidater kan vi hjälpa dig att hitta pålitliga yrkesskickliga och startklara konsulter som kan hoppa in med kort varsel. Cecilia Strömmar är en av de interimskonsulter vi samarbetar med och som adderat värde för våra uppdragsgivare.

 Om du undrar om en interimslösning är rätt för din organisation eller funderar du kanske själv på hur du skulle kunna arbeta som interimskonsult? Då tar vi gärna en dialog med dig!

 

Kontakta:

Emeli Bergenhag Fellström

E: emeli.bergenhag@harveynash.se

T: +46 76 798 13 66