Ansvar hela vägen – att jobba med barnens bästa ända ut i leverantörsleden

March 13, 2019

Rädda Barnen har utarbetat en global modell, Child Rights Impact Assessment, ett verktyg som används i arbetet med företag som vill bli bättre på social hållbarhet. Det handlar om att se och förstå företagets egen påverkan på barn och unga ända ut i leverantörsleden i sin egen värdekedja och att förstärka företagets hållbarhetsfokus med barnets bästa i centrum.

Väl mött till ett intressant frukostsamtal om hur ditt företag kan göra gott för barn och samtidigt undvika ”SDG-washing”. Talare och inspiratör är Malin Dahlberg Markstedt, Manager på Rädda Barnen. Malin är jurist och specialist på social hållbarhet och barnrättsfrågor. Hon har ett långt förflutet både från myndigheter (Regeringskansliet och Barnombudsmannen) samt  barnrättsorganisationer (bl.a. Generalsekreterare i Global Child Forum).

När: Onsdag 20 mars, kl 08:00 – 09:00 (frukost serveras från 07:45)
Var: Harvey Nash, World Trade Center
Talare: Malin Dahlberg Markstedt, Manager Child Rights & Business Department Rädda Barnen

Varmt välkommen!