Arbetar du inom HR? Vi vill gärna höra din åsikt

January 22, 2018

 

Harvey Nash’s HR-enkät etablerades för ett antal år sedan och ger årligen insikter och synpunkter på aktuella HR-frågor från yrkesverksamma inom HR-området. I Sverige bjuder vi in ca 2 500 HR-personer på olika nivåer och totalt kommer mer än 25 000 HR-personer i Europa att bjudas in. Resultaten kommer att presenteras både på nationell och europeisk nivå.

Klicka här för att delta. 

I år kommer vi att titta på ett antal nyckelområden inom HR såsom, artificiell intelligens och dess påverkan på HR, vad driver HR samt arbetsmarknadstrender generellt.

Vi värderar din åsikt högt och hoppas du tar dig tid att delta, tidsåtgång 10–15 min. Som tack får du självklart en kopia av den slutliga rapporten utan kostnad.

Delta här.