Article Category

Ökad efterfrågan interim

  Sara Petterson är sedan 2017 ansvarig för vår interimaffär och ser en ökad mognadsgrad men fortfarande finns en viss osäkerhet kring hur och när och vad man egentligen får som kund när man anlitar en interimskonsult och vad som skiljer erbjudandet åt från att arbeta med bemanning eller managementkonsulter.   Sara, du började på

2018-04-23

Article

HR tar en tydligare plats i förarsätet

    Oliver Sommer är kollegan man kontaktar för uppdrag och frågor om Danmark. I nära kundsamarbeten och med hjälp av resurserna inom hela Harvey Nash Group, hjälper han att bygga vår affär och vidare stärka vårt erbjudande inom rekrytering och kompetensutveckling av chefer och specialister inom alla branscher. Läs mer om hans syn på

2018-04-03

Article

Kandidaten i fokus – Vikten av att skapa en positiv upplevelse

  Det pratas ofta om kundupplevelsen och hur våra kunder upplever oss som rekryteringsföretag. För att vi ska göra ett bra jobb är det viktigt att vi har en bra relation till våra kunder. Ett företag som vänder sig till oss för att få hjälp med en rekrytering måste känna tillit och förtroende till att

2018-02-05

Article

Prioritera rätt person framför ålder

Idag lever vi längre och är friskare, vi vidareutbildar oss genom livet och den mentala åldern blir allt mer flytande. Det blir vanligare med interimsanställningar och att man inte stannar lika länge i en samma roll eller ens på samma företag. Fler och fler byter också helt karriär mitt i livet.

2017-12-18

Article

Researcherns vardag som detektiv

Idag är det till stor del kandidaternas marknad samtidigt som arbetsgivarna själva ställer höga krav. Det gör det inte alltid enkelt att hitta och attrahera rätt personer. Att arbeta tillsammans med en researcher i varje uppdrag är därför vad många rekryteringskonsulter önskar.

2017-12-12

Article

Finance, banking, insurance and law – a demanding industry for the recruitment consultant?

Sophie Lempert is one of our most experienced recruitment consultants and decided early on to specialize in the field of Finance & Legal, one of our areas of expertise at Harvey Nash. The ability to work with these often more regulated roles and to better leverage her own network of seasoned professionals in this industry has contributed to her ambition of making a difference and adding more value to our customers.

2017-09-23

Article

Staffing’s dirty little secret: We can’t control candidates

  Anne Frazetto, CIO at Harvey Nash USA writes in her latest article     on why the candidates’s still have the upper hand in today’s job market, despite the fact that employers have the jobs, the benefits packages and the growth opportunities. Read the full article here.  

2017-09-17

Article

Smart Specialization within Marketing, Communications and Sales.

Since 2015, Mirja Holmberg is part of our team and one of our most senior consultants. She has helped build our offer with strong functional areas of expertise and dared to carve out a niche for herself in Marketing, Communication & Sales.

2017-07-24

Article

Challenges of changing leadership

  How do you as a leader quickly adapt to your new organization and win employee support and loyalty?     Changes in leadership is a challenge for most organizations and may create periods of uncertainty. As a new leader, there are some things you can do in order to quickly adapt to the business

2017-03-06

Article

Följ oss i sociala medier


Våra Systerbolag

Bitnami