CIO-rollen i transformation

March 18, 2019

 

Tiden då CIO-rollen enbart innebar huvudansvar för IT-infrastruktur och IT-säkerhet är långt borta. En framgångsrik CIO idag axlar också ett ledarskapsansvar och måste ha en tydlig förståelse för affärsverksamheten.

Charlotta Skogar är idag senior rekryteringskonsult och verksam inom vårt expertisområde IT och tech. Hon har gedigen erfarenhet av rekryteringsuppdrag till roller som CIO, CISO, CTO, affärsnära IT roller och utvecklingschefer.

 

Consultant Charlotta Skogar

Senior Consultant Charlotta Skogar

Enligt Charlottas erfarenhet så finns idag en mycket tydligare kravställning på affärsansvar i rollen som IT-chef.

”IT-chefer har en tydlig prioritering direkt kopplat till inkomstgenerering för sitt företag idag”, säger Charlotta Skogar. ”IT-avdelningen arbetar inte främst med effektivisering och besparingar, utan ses som direkt bidragande i arbetet med att skapa konkurrensfördelar och generera nya intäkter.”

IT organisationer har numera därför en dubbel roll för att säkerställa organisationens produktivitet och säkra IT-infrastrukturen samtidigt som de ska hjälpa organisationen utnyttja teknologiska framsteg för att hitta smarta affärslösningar och bättre engagera sina kunder.

”Utmaningen som vi ser och som oftast återkommer i de dialoger vi har med kandidater ligger till stor del i svårigheten att hitta en bra balans mellan hantering av de mer operativa delarna och tid att tillgodose den mer affärsorienterade strategiska utvecklingen”, menar Charlotta.

Vår erfarenhet av kandidatmarknaden inom IT och tech är att de allra flesta IT-chefer är öppna för att utvecklas inom en ledarskapsroll för att klättra i karriären, vilket bådar väl för marknaden så länge unga nya förmågor lockas till branschen. Vi ser oftast inte en brist på kompetens inom detta segment utan snarare kan man peka på en arbetsmarknad i otakt med samtiden. Vi upplever ofta ganska olika förväntningar, arbetsgivare och arbetstagare emellan.

Några framgångsfaktorer som av oss anses viktiga i CIO-rollen är:

  • Problemlösare – förmåga att fånga upp oliksinnade åsikter, kunna förstå och hantera olika personligheter för att skapa ordning ut av kaos.
  • Utforska innovativa idéer – kapacitet att fånga upp verksamhetens idéer, skapa öppenhet och transparens för att främja tillväxt och bygga engagemang
  • Affärsmannaskap – förståelse för verksamheten och en förmåga att kunna genomföra en digital affärsstrategi
  • Anamma möjligheter – förmåga att konvertera problem till affärsmöjligheter
  • Ansvarstagande – en öppenhet för ansvarstagande eftersom IT ligger till grunden för så mycket av dagens arbetsprocesser

Har du tankar kring CIO-rollen eller framtiden generellt inom denna bransch? Då får du gärna kika mer på vår CIO undersökning som just nu pågår. Här sammanställer vi årligen de senaste trenderna och utmaningarna inom IT-ledarskap.

Här hittar du highlights från förra årets undersökning. 

Har du utmaningar inom din professionella roll eller kanske du ser behov att komplettera med ny kompetens inom din organisation? Vi tar gärna en dialog med dig för att dela med av oss av våra erfarenheter och förhoppningsvis kanske kunna hjälpa dig!

Kontakta oss

Charlotta Skogar, Senior Consultant
M: +46 76 798 13 65
E: charlotta.skogar@harveynash.se