Finans, bank, försäkring och juridik – en extra krävande bransch för rekryteringskonsulten?

October 15, 2018

 

Sophie Lempert är en av våra mest erfarna rekryteringskonsulter och valde tidigt att nischa sig inom området Finance & Legal, ett av våra expertisområden på Harvey Nash. Möjligheten att få arbeta med dessa ofta mer regelverkstunga roller och att få utväxling på sitt uppbyggda nätverk av professionella inom denna bransch har bidragit till hennes bild av att kunna göra skillnad och addera mer värde för våra kunder.

 

Hur hamnade du på Harvey Nash?
– Jag arbetade tidigare som affärsutvecklare för svenska och därefter danska exportrådet. Under den tiden kom jag i kontakt med många företagsledningar som önskade utveckla sina bolag på andra marknader och kompetensförsörjning var alltid en central fråga. Det väckte mitt intresse för HR, människor som resurs och psykologi. Jag började snegla lite på rekryteringsbranschen och letade fram vem som var störts och bäst inom headhunting och fick kontakt med Alumni (systerbolaget till Harvey Nash). Där började jag som researcher med fokus på roller inom ekonomi, finans och juridik. 2014 fick jag möjligheten att ta steget över till konsultrollen här på Harvey Nash, vilket har varit fantastiskt kul och jag känner att det varit väldigt givande att få arbeta från ax till limpa!

– Vi är ett väldigt värderingsstyrt företag, vilket passar mig mycket bra eftersom jag alltid har känt att våra kärnvärderingar stämmer bra överens med mina egna. Jag trivs och är tacksam för att ha hittat stort utrymme för min personliga men också yrkesmässiga utveckling. Det är mycket som händer hela tiden och även om jag valt att nischa mig inom ett område så är utmaningarna aldrig de samma och kundernas behov alltid olika. Arbetet med att utveckla och bygga vårt nätverk pågår hela tiden vilket gör vardagen ännu mer intressant då jag får träffa nya personer och ta del av deras historier och framtidsplaner. Oftast är dessa dialoger väldigt positiva, fulla med hopp och drömmar, vilket inspirerar och ger mycket energi!

– Vad är det inom detta område som får dig att trivas så väl?
– Inom juridik, finans, försäkring och Private Equity branschen har jag nog funnit utmaningen något större då jag upplever att de allra flesta kunder ställer lite högre krav på kvalitet, tillgänglighet och träffsäkerhet. Då är det extra givande när man får god respons från uppdragsgivare och bidrar till att jag kämpar lite extra. Hårt arbetet lönar sig alltid och idag är jag ansvarig för en av våra största kunder, en av Sveriges största banker. Det känns väldigt bra att mitt arbete uppskattas av uppdragsgivare men också att jag får vara med och bidra till hela vårt företags framgång och utveckling och på så vis vara med och göra skillnad.

– Det som ger mest energi i vardagen är nog samarbetet med kollegorna och den dagliga kontakt vi har med individer inom näringslivet. Det känns meningsfullt att få vara involverad i rekryteringar som i många avseenden påverkar framtidens ledarskap inom svenskt näringsliv. Sedan har vi fantastiskt många intressanta uppdrag, där jag känner stor passion i att kunna agera rådgivare mot företagsledningar och organisationer. Det är också extra kul att vi på Harvey Nash har många återkommande kunder, vilket är ett fint betyg på att vi gör något rätt och att vi lyckas skapa ett förtroende som håller på längre sikt.

Företag söker kandidater med en förmåga att kunna se det bästa för organisationen som helhet och inte bara till den egna avdelningen. Detta resulterar i en större utmaning för oss som rekryteringskonsulter men jag hoppas och tror att i takt med att kravprofilerna blir allt mer komplexa så blir vår rådgivande roll desto mer uppskattad.”

– Vad ska man tänka på om man anlitar en extern rekryteringspartner?
-Ett bra tips att ha i åtanke om man funderar på att ta in en extern rekryteringspartner är att man i förväg tänkt igenom vilka resurser man har tillgängliga under processen, hur rollen påverkar organisationen och hur tillgänglig man själv kan vara i processen. Detta försöker vi alltid reda ut tidigt i ett uppdrag för att säkerställa en lyckad process. Det är också viktigt att inte se rekryteringsprocessen som en ’outsourcad’ del utan istället som ett nära samarbete med ofta täta avstämningar och behov för snabba beslut. För att lyckas framförallt med en searchrekrytering där man aktivt arbetar med att attrahera passiva kandidater så måste man ge utrymme för införsäljningsarbete och aktivt arbeta med att bygga förtroende. Här är det viktigt att det vi som rekryterare säger till kandidaterna sedan stämmer med verkligheten i det rekryterande företaget. Vi måste alltid ha som mål att bygga transparens och trovärdighet för att lyckas i våra åtaganden.

– Som rekryteringspartner strävar vi alltid efter att representera våra uppdragsgivare på bästa sätt men vi vill också se till kandidaternas bästa, så vårt uppdrag är inte att bara hitta bästa möjliga kandidat på marknaden, utan att istället hitta bästa möjliga matchning mellan kandidat och företag. För att hitta kandidatens potential i en roll behöver vi ibland ställa höga krav på våra uppdragsgivare. Vad är det som lockar kandidater till just denna verksamhet? Vad erbjuder ni som andra inte gör?

– En av fördelarna med att använda en extern rekryteringspartner och som jag tror att många missar är möjligheten att samla in feedback från marknaden. I alla de dialoger med tipsare och kandidater som vi har under ett uppdrag så får vi mycket information om rollens attraktionskraft och varumärket som jag tror kan skapa mycket mervärde för uppdragsgivaren.

Varför ska man anlita Harvey Nash?
– Jag tror uppdragsgivare måste välja rekryteringspartner utifrån vilka konsulter man trivs med och som kommer att representera en. Det blir viktigt att det finns ett förtroende och en öppen dialog. Sedan är det avgörande att rekryteringspartnern har det rätta nätverket och resurserna att kunna kvalitetssäkra kandidaterna genom intervjuer, bakgrundskontroller, begåvningstester och referenstagning. Vi upplever också att det blir allt vanligare med utdrag från belastningsregister och drogtester. Allt detta kan vi på Harvey Nash bistå med och vi har ett gediget nätverk som vi kan nyttja genom vårt nära samarbete med systerföretagen Alumni och Impact Executives här i Norden. I och med att vi ingår i en internationell koncern med runt 2600 kollegor i strax över 36 kontor i världen så har vi ju även ett bredare nätverk att luta oss mot när det kan vara aktuellt. På Harvey Nash erbjuder vi även en garanti i alla våra rekryteringar för att våra kunder ska kunna lita på att vi gör allt vi kan för att säkerställa den bästa kandidaten. Inom området finans och juridik så har vi god insyn i marknaden och därför vet vi ganska tydligt vad kandidaterna vill ha och inte, vad de kan och inte kan. På så vis kan vi lättare se vad som blir relevant och föra en mer konstruktiv dialog, samt arbeta effektivare i processer.

– Aktivt nätverkande och många möten med klienter och kandidater ger oss möjligheten att ta till oss växande trender och utmaningar inom branschen och applicera denna information i våra uppdrag. Vi arbetar mycket just nu med kunskapsöverföring inom vår egen organisation för att ta bättre till vara på vår samlade kompetens och detta blir en fördel för våra kunder.
En trend som vi till exempel ser är att klienter efterfrågar ett starkt affärsintresse och jag upplever det som extra centralt i flera av de juristroller vi söker just nu. Detta tror jag är direkt kopplat till de många organisationsförändringar vi ser och kraven på samarbetsförmåga teamen emellan inom de flesta företag. Vi ser också nya kombinationer i kravprofilerna så som att man ska kunna vara CFO och vice VD samtidigt. Man ska vara Chefsjurist men också agera VDs högerhand. Man ska inte bara vara CFO utan helst ska man vara affärsutvecklare eller också expert inom M&A. Man ska vara Finance Director men också kunna stötta som Business Controller. Det är i allt högre utsträckning en integration mellan olika funktioner i verksamheten och ett önskemål om att komma bort från silotänk. 

 

Sophie Lempert, Konsult i team Finance & Legal

M: +46 73 095 71 04

E: sophie.lempert@harveynash.se