Food tech för framtiden

May 6, 2019

 

Micvac är ett innovativt företag inom livsmedelsteknik som tillhandahåller lösningar för matlagning och pastörisering i paket, som används för att producera hälsosamma och hållbara, färdiga livsmedel. Deras resa sträcker sig 15 år tillbaka i tiden, och idag revolutionerar de hur färdig mat förbereds, men är också inne på en tillväxtresa och gör sig redo för att applicera sin unika teknik inom andra affärsområden. Från att idag fokusera enbart på kyld färdigmat, är de i färd med att utvidga tekniken till flera andra applikationer inom livsmedelsbranschen.


Övergången från start-up till scale-up, och det i en internationell kontext gör Micvac till en mycket spännande samt lärorik arbetsplats. Harvey Nash är oerhört stolta över att hjälpt Micvac i deras rekrytering av en ny marknadsdirektör.
 
“Att arbeta med en extern rekryteringspartner gjorde det möjligt för oss att hitta den bäst kvalificerade kandidaten på kortast möjliga tid. Hastighet är ofta nyckeln för oss som tillväxtföretag “, säger Michael Bogdanski, VD på Micvac.
 
Michael Bogdanski började på Micvac för drygt ett och ett halvt år sedan med målet att ta Micvac från att vara ett svenskt företag med internationella kunder till en ledande och global livsmedelsleverantör. Hans bakgrund inom konsumentprodukter bidrog till att expandera perspektivet till Micvacs starka fokus på teknikbaserad kunskap. Michaels internationella arbetslivserfarenhet är också något som bidragit till värdefull insikt och kunskap om hur man bäst bygger ett företag på den internationella arenan. Ursprungligen från USA har han 16 års erfarenhet från olika länder i Europa, som t.ex. Tyskland och Storbritannien, men också från Sverige där han för närvarande bor med sin familj. Att förstå den svenska kulturen och arbetssättet hjälper honom att bättre bana väg för hur Micvac kommer att behöva anpassa sig och arbeta framåt i ett globalt sammanhang.
 
Michael Bogdanski_CEO_Micvac

Michael Bogdanski

 

Hållbara lösningar
Micvac är ett B2B-företag med kunder inom livsmedelsindustrin, där mycket av dialogen handlar om teknik, förpackning och produktionsprocesser. Deras unika tekniklösning innebär snabb matlagning och konservering av konsistens och vitaminhalt, vilket ger längre än normal hållbarhetstid för färsk mat. Några av de kunder som de arbetar med i Skandinavien producerar produkter som Gooh från Lantmännen och Toro från Orkla Foods. Med traditionella metoder, klarar färsk mat ofta bara av ungefär fem dagar i kyldisken, vilket resulterar i skrämmande mängder av matavfall och mat som bara förstörs. I motsats till det finns alternativ med högt konserverade livsmedel som för visso har en lång hållbarhetstid men som många konsumenter liknar med brist på smak, avsaknad på konsistens och höga halter av konserveringsmedel. Livsmedelskvalitet och säkerhet är heta ämnen inom branschen, men på Micvac har de lyckats skapa ett namn för sig själva som ett företag med ett grönt fotavtryck och ett åtagande att bygga moderna och hållbara lösningar.
 

“Vad jag tror vi gör rätt på Micvac är vårt fokus och engagemang för långsiktig framgång för våra kunder. Det betyder att vi alltid måste ha slutkonsumenten i fokus, även om vi inte är de som producerar de färdiga måltiderna. Vi måste älska mat och engagera oss i att arbeta med våra kunder för att kunna ge bästa möjliga matupplevelse för slutkonsumenten, som i slutändan betalar för produkten och därigenom vår förpackningslösning “, tillägger Michael.

Framgångsfaktorer
För Micvac har det varit viktigt att göra förflyttningen från att bara vara ett teknikföretag till att jobba mer kundfokuserat. Teamet på Micvac tror alla mycket på den tekniska lösningen som bidrar till att göra skillnad i livsmedelsindustrin och arbetar tillsammans för att komma närmare kundsidan av verksamheten.

 
“Värderingar som vi delar är passion och drivet att göra skillnad. Vi har en mycket tekniskt avancerad lösning och vi har villigheten att ständigt lära oss och förstå hur vi kan hjälpa våra kunder och lösa deras utmaningar, vilket är avgörande för vår framtida framgång “, tillägger Michael.
 
Ett förbättringsområde som Micvac identifierat är i deras behov av att bättre förstå sina kunders affärsverksamhet. Med Michael Bogdanski som den första personen i företaget från en konsumentbakgrund och nu med en ny Marknadsdirektör, har de kunna importera kundinsikter som adderar ett nytt perspektiv och kan hjälpa dem skifta fokus. Micvac har också omdefinierat och omorganiserat sin försäljningsavdelning, från att vara mer reaktiv till att vara mer proaktiv och jobba med att kunna förutse kundernas behov.
 
För att framgångsrikt kunna skala upp verksamheten har Micvac också arbetat hårt för att professionalisera alla aspekter av organisationen och processerna för att bättre hantera och vara redo inför tillväxten.
 
“Det har tagit oss 15 år att nå dit vi är idag. Om tre år är vår plan att vara dubbelt så stora och om ytterligare ett och ett halvt år kommer vi att fördubbla det igen “, berättar Michael.
 
Rätt personer
Förutom att förbereda sig för snabba tillväxtplaner och undersöka och vidareutveckla tekniken arbetar Micvac samtidigt med sin företagskultur. Anpassning och en gemensam vision för företaget är en del av det arbetet samt en förståelse för vikten av att hitta rätt personer att ta med på resan.
 
“Med rätt personer involverade och kraften i gemensamma mål kommer kulturen att stärkas ytterligare och bli en extra tillgång som vi kan bruka som hävstång. Jag har funnit det mycket värdefullt att vara med i de rekryteringsprocesser som vi har haft under de senaste 1,5 åren för att hjälpa till att sälja och förklara Micvacs vision för potentiella medarbetare. Det jag vet är att vi behöver fortsätta jobba med att spela bättre som ett och samma lag. Allt synkroniserat – det är då bra saker händer. Strategi, oavsett hur genomtänkt kan aldrig ersätta bra lagspel”, tillägger Michael.
 
“För att nå våra mål behöver vi inte bara ha processer och planer på plats utan också ha de människor med rätt kapacitet som kan leverera på Micvacs framtida vision här och nu. Vi måste våga se bortom vad vi är nu och ha förmågan att kommunicera det vi vill vara i framtiden. Det kommer att vara avgörande för att fortsätta hitta rätt människor som vill vara med på vår tillväxtresa,” avsluta Michael.