Förändringsledning – en HR-seminarieserie

December 12, 2017

Idag inledde vi morgonen med den andra och sista delen av vår seminareiserie om HR-rollen i förändringsledning.

Talare var Catrin Brodin, författare av boken Att leda förändringar – Så funkar det och före detta HR chef. Catrin delade idag med sig av case från verkligheten och ledde oss i en workshop med värdefullt erfarenhetsutbyte deltagarna emellan.

Vår förhoppning med detta forum är att skapa fler möjligheter för personer verksamma inom samma profession men mellan olika branscher, att kunna dela erfarenheter och tillsammans hitta konkreta exempel på vad som fungerar bäst men också inspirera varandra! Tillsammans kan vi lära från varandra och blir bättre i vår egen roll men också hjälpa vår respektive organisation att nå framgång.

Catrin Brodins bok heter Att leda förändringar – Så funkar det. Läs mer om Catrin och hennes bok här.

Tack till alla våra deltagare och till Catrin som lärt oss hur vi kan blir bättre förändringsledare! Vill du veta mer om detta forum eller vårt erbjudande inom HR ta kontakt med Anna-Sofia Renman.

HR-rollen i förändringsarbete

Anna-Sofia Renman, Konsult i team HR & Administration
M: +46 73 773 13 48
E: anna-sofia.renman@harveynash.se