GDPR – fortsatt arbete med att skydda din integritet och dina personuppgifter

March 5, 2018

 

GDPR som träder i kraft i maj 2018 kan verka innebära en stor omställning för många i hur vi hanterar personuppgifter och säkerställer integritetsskydd. På Harvey Nash ser vi värdet av till exempel transparens gentemot anställda, kandidater som söker nya karriärsutmaningar och de företag som söker rekrytera kandidaterna. Vi ser också fram emot en modernare lagstiftning mer anpassad till den digitala omvärld vi lever i och samtidigt så kommer GDPR hjälpa oss bättre underhålla ett uppdaterat kandidatnätverk.

I vårt arbete med rekrytering, executive search och ledarskapsutveckling är Harvey Nashs förmåga att skydda personuppgifter beträffande våra konsulter, kandidater och kunder helt grundläggande för vår affärsverksamhet. Som din samarbetspartner är vi måna om att alltid handla i ditt bästa intresse. Läs mer om hur vi arbetar och löpande kommer vidareutveckla våra processer för att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna här eller hör av dig direkt till oss.