GDPR – fortsatt arbete med att skydda din integritet och dina personuppgifter.

February 9, 2018

 

Att skydda och bevara våra kunders och kandidaters personuppgifter är en grundläggande del av vår affärsverksamhet. Vi är helt inriktade på att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i de olika datalagar, lagar och förordningar som gäller för vårt företag. Med uppdaterad lagstiftning kring personuppgifter så har vi vidtagit ett antal åtaganden för att säkerställa att vi uppfyller den högsta standard samt de explicita och implicita kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Du kan läsa mer om GDPR och vårt arbete HÄR.

De åtgärder vi för närvarande utför omfattar:
• Implementering av ett GDPR-kompatibelt affärssystem
• Ökad IT-säkerhet med utökat skydd mot dataförlust
• Ser över alla våra processer och reglerar dem där det behövs
• Granskar alla personuppgifter som är lagrade i våra rekryteringssystem
• Uppdatering av integritetsmeddelande och allmänna villkor
• Samarbete med juridiska rådgivare

Som din samarbetspartner är vi måna om att alltid handla i ditt bästa intresse – tack för din förståelse och ditt samarbete som hjälper oss att skydda allas integritet och personuppgifter.