GDPR

Vad är GDPR?
GDPR, General Data Protection Regulation, träder i kraft i maj 2018 och skyddar medborgare inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet avseende hanteringen av personuppgifter. Lagstiftningen påverkar alla organisationer som antingen är baserade i eller bedriver verksamhet inom EU. Lagstiftningen ger individen större rättigheter till att kontrollera personuppgifterna genom samtycke och befogenhet att få tillgång till, korrigera eller radera den information som lagras samt rätten att bli informerad.

Genom arbetet med rekrytering, executive search och ledarskapsutveckling behandlar Harvey Nash personuppgifter beträffande våra kunder och kandidater. Skyddet och bevarandet av våra kunders och kandidaters personuppgifter är en grundläggande del av vår affärsverksamhet. Vi är helt inriktade på att säkerställa efterlevnad av bestämmelserna i de olika datalagar, lagar och förordningar som gäller för vårt företag.
Vi har utsett ett särskilt projektteam för att säkerställa att vi som företag gör allt vi kan för att upprätta alla processer, säkerhetsåtgärder och den dokumentation som krävs för att uppfylla högsta standard samt de explicita och implicita kraven i dataskyddsförordningen (GDPR).

Vad är det vi gör?
De åtgärder vi för närvarande utför omfattar:
• Implementering av ett GDPR-kompatibelt affärssystem
• Ökad IT-säkerhet med utökat skydd mot dataförlust
• Ser över alla våra processer och reglerar dem där det behövs
• Granskar alla personuppgifter som är lagrade i våra rekryteringssystem
• Uppdatering av integritetsmeddelande och allmänna villkor
• Samarbete med juridiska rådgivare

Vad innebär detta för dig som kund eller kandidat?
Eftersom det kommer ske en del ändringar i våra nuvarande processer kommer du sannolikt att märka förändringar i hur vi kommunicerar personuppgifter med dig i framtiden. Dessutom kan vi behöva uppdatera avtal eller be om ditt samtycke för att lagra personuppgifter i rekryteringssyfte.

Som din samarbetspartner är vi måna om att alltid handla i ditt bästa intresse – tack för din förståelse och ditt samarbete som hjälper oss att skydda allas integritet och personuppgifter.

För att läsa vår Privacy Policy besök https://www.harveynash.com/privacypolicy