Harvey Nash publicerar för åttonde året i rad sin årliga globala HR studie

April 10, 2019

 

HR är i mångt och mycket delaktig i alla delar av en organisation.

Från talangförvärv, till medarbetarengagemang, till ledarskapsbedömning och utveckling. HR kan spela en viktig roll i ett företags framgång och tillväxt.

Den unika möjligheten i att befinna sig lite överallt är absolut en styrka då få andra funktioner har förutsättningarna att skaffa sig en så pass bra insikt i hela organisationen och kan nå fram till rätt personer vid rätt tillfälle. Men “överallt” kan också vara en svaghet i att man sprider sig för tunt och gör att man fokuserar på process hellre än hur man adderar mest värde.

Inne på sitt åttonde år speglar rapporten perspektiv och insikter från 1100 HR-personer från hela världen. De speglar det stora utbudet av utmaningar och möjligheter som HR är involverad i och hur framgångsrika HR-ledare skapar vinnande strategier.

I denna undersökning ställer vi frågor kring det mesta, från automatisering till arbetsgivarvarumärke, styrelseprioriteringar till hur man hanterar företagskultur.

Vi hoppas bidra med data och insikter som kan hjälpa dig i din affärs- och karriärplanering.

 

För att läsa pressmeddelandet klicka här. 

För att ta del av nyckeltal eller ladda ner din egen kopia av rapporten i sin helhet besök vår hemsida här.