Högre efterfrågan på komplex kompetens

August 5, 2019

 

Verksamhetsnära roller med stort personalansvar och ofta komplexa varuförsörjningskedjor genomsyrar ansvaret oavsett om du verkar i ett litet lokalt företag eller ett stort internationellt företag – det är vardagen för chefer och specialister inom vårt expertisområde Operations. Kraven är många och ansvaret brett, vilket är något som vår nya kollega Pauline Nilsson Cattaneo motiveras av när hon hjälper sina uppdragsgivare identifiera och rekrytera deras nya medarbetare.

Pauline Nilsson Cattaneo ansvarar för vårt expertisområde Operations & Supply Chain.

“Jag har alltid varit intresserad av varför vi människor beter oss som vi gör. Rekryteringsbranschen är spännande då den är så positivt laddad. Det är så oerhört viktigt att det blir rätt i så många olika led, för att man ska kunna säga att det blev en framgångsrik rekrytering. För att företag och organisationer ska kunna växa och utvecklas så är det viktigaste i slutändan vilka individer som jobbar där. Individer som växer av rätt utmaning, över att få mer ansvar och att lära sig kontinuerligt. Just search tror jag på som det mest framgångsrika angreppssättet, men det beror förstås också på vilken roll och till vilken verksamhet.”

Komplex kompetens
Området Operations där vi arbetar med operativa och verksamhetsnära funktioner kopplat till process, inköp och drift är ofta tekniskt tunga rent kompetensmässigt med kandidater som i det allra flesta tillfällen har en ingenjörsbakgrund. Rollerna innefattar oftast ganska hårda egenskaper och kunskapskrav men det intressanta är att det samtidigt måste ingå ett stort mått av de mjukare egenskaperna i ledarskapet. I dessa roller så ställs det också väldigt höga krav på just ledarskapet då rollerna ofta har ett stort personalansvar.

– Rollerna kräver ofta en specifik kompetens och kunskap från industri och produktionskopplade verksamheter. Samtidigt ska kandidaten också vara en skicklig ledare med stark social förmåga, en stark relationsbyggare och vara en mycket bra kommunikatör. Det är affärskritiskt att produktionen flyter på och att alla medarbetare i de vanligtvis väldigt personaltunga avdelningarna mår bra. Detta är roller som ställs inför stor press och det är spännande och lärorikt att få hjälpa mina uppdragsgivare hitta rätt, berättar Pauline.

Just inom detta område finns det av naturliga anledningar därför många fördelar av att lyfta fram intern kompetens, speciellt när det gäller roller som produktionsledare till exempel. Ska du däremot ha en fabrikschef eller någon som ansvarar för drift på flera olika siter kan det bli svårare och ett behov av att plocka in någon utifrån uppstår.

– Vi hjälper företag att dels utvärdera ledaregenskaper och potential i redan befintlig kompetens, men även att rekrytera in nya personer när det behövs. Ibland som i Supply Chain rollerna letar vi efter en väldigt begränsad profil och då kan det vara svårt att hitta rätt i det egna nätverket. Vi kan hjälpa företag att kika bredare och kartlägga mer av kandidatmarknaden, säger Pauline.

Ledaregenskaper
I denna typ av miljö blandas yrkeskategorier, bakgrunder, kulturer, olika utbildningsbakgrunder och kompetensområden. Som ledare behöver du snabbt komma in i organisationen och dels lära dig affären och verksamheten, men också att snabbt lära känna medarbetarna och alla stakeholders. Med tanke på den diversifiering som finns ställer det höga krav på dig som ledare att möta medarbetarna där dem är, att kunna möta och kommunicera, engagera, stötta och motivera med olika typer av individer, utan att nödvändigtvis ha samma kunskapsbas.

– I en så pass personaltung organisation med så många olika individer behöver du som ledare snabbt lära dig navigera för att framgångsrikt kunna föra resonemang och driva verksamheten och teamet framåt mot gemensamma mål, tilllägger Pauline.

Nya kompetenser och roller växer fram

– Digitalisering och automatisering är faktorer som driver behovet av nya kompetenser. Kompetensförsörjningen går inte i samma tempo som produktutvecklingen. Det blir därför viktigt att låta individer växa under rätt förutsättningar och utveckla potentialen i varje medarbetare, förklarar Pauline.

Ser man till inköp och varuförsörjning så har även dessa processer utvecklats mycket under de senaste åren. Som en följd av e-handelns tillväxt tar man bort butiksledet för att istället köra varorna direkt hem till konsumenterna. Den ökande globaliseringen adderar ytterligare komplexitet och strategisk kompetens blir allt viktigare inom detta område.

– Företag lägger om sina organisationer för att anpassa sig. Till exempel anställs fler lagerarbetare för att arbeta med att packa och skicka varorna, istället för att anställa butikspersonal. Men det är nog bara en tidsfråga innan automatiseringen inom exempelvis supply chain växer och lagerhållning blir allt mer robotiserat. Flera större aktörer har redan börjat, menar Pauline.

Som rekryterare har vi ett ansvar för att utmana kravprofilen och hjälpa våra uppdragsgivare se det mer långsiktiga behovet. Ibland kan det handla om att ta in kompetens från en ny bransch och ofta handlar det om att hjälpa våra uppdragsgivare att se potentialen i varje kandidat.

– Jag tycker att vi på Harvey Nash står för mod. Jag ser att vi alla har så många fantastiska erfarenheter med oss och det är en bred kunskap vi kan tillhandahålla till våra kunder. Hos oss arbetar affärsutvecklare, personvetare, jurister, marknadsförare och psykologer. Jag tror vi kan addera mycket värde i en rådgivande roll där vi kan vara med och utmana våra uppdragsgivare och kandidater. Ett bra CV det är bara en bit av pusslet, det som till sist kommer att göra mest skillnad är att se till personlighet, drivkrafter och generell begåvning för att hitta rätt, säger Pauline.

Några roller vi rekryterat inom området är: Supply Chain Manager, COO, Logistics Manager, Supply Chain Specialist, Procurement Manager, Supply Chain Controller, Purchasing Manager, Operations Manager, Operations Excellence Manager, Stragetic Purchasing Specialist, Plant Manager, Production Manager.

– Jag har tidigare jobbat brett men tror att det bästa sättet att lösa dessa typ av rekryteringar är genom search och där man genom redan upparbetade nätverk och förståelse för utmaningarna i just denna typ av roll har lättare att identifiera, förklara och attrahera rätt typ av kompetens. Jag ser verkligen fram emot att få fokusera helhjärtat på just detta område och bygga vår kunskap ännu starkare, säger Pauline.

För mer information om oss och hur vi kan addera värde för din organisation eller i din egen karriär så får du gärna höra av dig!

 

Pauline Nilsson Cattaneo, Function Lead and Consultant
M: +46 76-798 13 69
E: pauline.nilsson.cattaneo@harveynash.se

 

På Harvey Nash hjälper vi företag inom privat och offentlig sektor att rekrytera och utveckla den kompetens de behöver för att nå framgång. Vi levererar lösningar för både permanent- och interimsbehov inom chefs- och specialistroller. Sedan starten 2008 har vi byggt upp expertis inom Finance & Legal, Marketing & Communications, Sales, IT & Tech, Operations & Supply Chain samt HR & Administration.