Informationssäkerhet på allvar

March 4, 2019

 

Alla upplever vi en allt mer komplex och dynamisk arbetsvardag där chefer, men framförallt IT-chefer behöver kunna adressera risker, styrning och informationssäkerhet på en helt ny nivå. I dagarna diskuteras detta flitigt på vår agenda då vi nu öppnat vår årliga CIO Survey . Just därför passade vi på att utbyta lite tankar med vår egen CIO, Hans Jagevik, om trender och utmaningar i rollen just nu.

Hans Jagevik CIO Harvey Nash Nordics

Hans Jagevik CIO Harvey Nash Group Nordics

Hans, du började ju ganska nyligen hos oss, kan du först berätta lite om din bakgrund?
Jag har tidigare arbetat till största del som konsult och projektledare i företag av liknande storlek som Harvey Nash, både inom offentlig och privat sektor och även inom fleratalet branscher. Jag kommer mest nyligen från en väldigt liknande roll till den jag har idag och det som lockade med denna roll var att rekryteringsbranschen var helt ny för mig. Verksamheten är väldigt tjänstedriven och personliga kontakter står hela tiden i centrum. Jag har ju bara upplevt denna bransch från andra sidan tidigare, så att nu få ett nytt perspektiv är intressant. Annars tycker jag att den erfarenhet jag har med sen tidigare är applicerbar även i denna bransch och det har varit återkommande i min karriär.

Data som affärsfördel?
Utmaningen för många idag är att kunna omvandla datan till något värdefullt för affären. Inom rekrytering så hanterar vi dagligen en stor mängd data om kandidater och kunder, data som vi behöver kunna uppdatera och underhålla på sikt för att den ska vara användbar för våra rekryteringskonsulter. Ett 5 år gammalt CV från en kandidat gör liten nytta för oss idag till exempel och vi måste hela tiden hantera dessa uppgifter, strukturera, rensa och säkerställa sökbar data, samtidigt som datasäkerhet måste vara i fokus.

Datasäkerhet vs användarvänlighet?
I min roll idag har det varit A och O att sätta mig in i affären och förstå våra kunder, våra användare och våra medarbetare. Rekryteringsbranschen är historiskt en väldigt traditionell bransch, men med spännande utvecklingar på horisonten behöver vi utmana våra processer utan att tumma på säkerheten. Det är en fin gränsdragning mellan datasäkerhet och tillgänglighet och det finns ingen på förhand given lösning. Det är hela tiden en avvägning mellan att minimera risken för dataintrång eller korrumperad data och samtidigt skapa tillgänglighet som främjar affärsverksamheten.
Vår utmaning är att ha produktivitet på topp, jobba smartare och agilare i en bransch som hanterar den typ av känslig och konfidentiell data som rekrytering innebär.
På IT avdelningen behöver vi alltid vara lyhörda inför användarna och förstå företagskulturen, för att hitta vad som är rimligt att kräva, var vi behöver förbättra kommunikationen och var vi behöver stötta organisationen kring utbildning och användarstöd.

Hinder i vägen för innovation?
Det finns många tankar och idéer i vår organisation kring hur vi kan arbeta smartare och effektivare vilket jag uppskattar då jag anser att IT inte ska driva innovationen, utan snarare agera facilitator och underlätta för verksamheten. Mycket av de innovationer vi ser nu är kopplade till digitalisering i att hitta vägar vi kan automatisera manuella processer på och integrera våra olika system.
Det jag ofta upplever som den största utmaningen är få svängrummet att testa det nya. Det går inte att förstå till fullo exakt vad man ger sig in på, så att prova och testa sig fram är väsentligt. Detta kräver mod, vi måste våga börja någonstans. Men det verkar vi hittills ganska bra på här! En annan utmaning är att på någotvis samordna och prioritera de många olika initiativen som sker i en relativt utspridd organisation och särskilt när man ser på Harvey Nash på global nivå med kontor på över 36 platser runt om i världen.

Inget är omöjligt och man kan ju egentligen åstadkomma vad som helst! Men på slutet av dagen, är det kvalitet i arbetet som räknas. Kvalitet för en organisation är inte det samma för en annan. Den svåraste uppgiften är att anpassa sina insatser till varje organisations unika behov och resurser och innan jag hittat den balansen har jag inte riktigt lyckats. Däri ligger den utmaning som driver mig!

Tack Hans! Vi ser fram emot att följa dig framöver.

Harvey Nash CIO Survey
Vår CIO undersökning har nu publicerats i tjugoett år och är idag en av de mest tillförlitliga och omfattande rapporter kring affärs- och IT-ledarskap. Även i år samarbetar vi med KPMG och MIT’s Center for Information Systems Research. Är du nyfiken på andra trender och utmaningar som IT-chefer runt om i världen upplever just nu? Skulle du tycka det vore värdefullt att jämföra din egen IT-avdelning och organisation i en personlig benchmark rapport? Då hoppas vi du också vill delta i vår CIO undersökning!
Förra året deltog nästan 4000 CIOer och IT-ledare från över 80 länder och kunde därmed dra nytta av de insikter som vi sammanställt, i deras verksamhet och i sin egen karriär.

delta i cio undersökningen