Intelligent digital lösning som hittar mer tid när all tid redan gått åt

June 4, 2019

Vem idag vill inte ha mer tid? Hur många hör vi dagligen som förklarar att om de bara hade mer tid så skulle det lösa allt? Sedan 2005 har Quinyx arbetat med lite av en revolutionerande lösning för att skapa just mer tid. Tid som uppskattas av arbetsgivare och bidrar till nöjdare medarbetare.

Magnus Olausson arbetar idag som COO på Quinyx som är en starkt växande aktör på marknaden och tillhandahåller molnbaserade lösningar för workforce management. Ett spännande svenskt företag med en tydlig vision om att bli världsledande på marknaden och är nu väl på väg.

På Quinyx hjälper man kunder som mellanstora till stora retailkedjor och restauranger med personalstyrka på allt mellan 100 medarbetare till stora globala företag med 30 – 40 000 medarbetare. Med en marknadsledande position idag har de över 600 kunder och finns i Norden, England, Holland, Tyskland och efter sommaren även i Boston USA. Med en 50 procentig tillväxt år för år fortsätter de nu sina planer på ytterligare tillväxt. De siktar nu på att ta en halv miljard i återkommande intäkter på kontraktbasis inom de närmaste fyra åren och gå från 180 anställda till över 400. Detta ställer enorma krav på att inte bara säkerställa business as usual och att allt fungerar som tidigare i en stark tillväxt utan samtidigt måste man också utveckla företaget och jobba med förändring. Vissa delar av företagskulturen vill de t.ex. behålla men andra kan inte bestå i en förändrad och så pass mycket större organisation.

 

Smiling man at happy company 

Magnus Olausson, COO Quinyx

 

En resa man inte lätt tackar nej till

För de som arbetar på Quinyx är det tydligt att de ser företaget som mer än bara ett tillväxtbolag. Här är alla införstådda med att de genom sitt arbete har chansen att bidra till att hjälpa människor planera sina liv bättre.

 

Själva införsäljningsarbetet av Quniyx som arbetsgivarvarumärke har inte varit ett hinder. Historiken talar för sig själv och bygger trovärdighet i att de kan nå sina framtidiga ambitioner. Genom att ha en tydlig vision, vara transparenta med uppsatta mål, ha en stark feedback kultur och visa tillit till att medarbetarna själva hittar sin roll i denna kontext har de lyckats skapa en miljö med stor frihet och entreprenörsanda.

På Quinyx händer allt snabbt och det händer mycket. De har lyckats skapa en lustfylld och inspirerande arbetsmiljö med löpande nya mål som kontinuerligt utvärderas.

”Även om vi har långsiktiga planer så lever vi i en värld som är föränderlig. Det enda vi vet med säkerhet är att morgondagen med all sannolikhet kommer att vara annorlunda så vi jobbar mycket med våra medarbetare kring att kunna hantera den förändringen,” berättar Magnus.

Ett exempel på hur de man kan hjälpa medarbetarna hantera förändring bättre är att löpande utvärdera och mäta hur medarbetarna mår, samt ge dem verktygen att identifiera och skapa medvetenhet om sin egen förändringsbenägenhet.

Vid ett flertal gånger har Magnus anlitat en extern rekryteringspartner för att ta hjälp i ett antal mer strategiska roller och nu senast fick Harvey Nash förmånen att bistå i rekryteringen av en Chief HR Officer med placering i London. Med denna nya roll var ambitionen att sätta en mer internationell prägel på bolaget och givet sitt numera globala fotavtryck så är London en plats de måste vara närvarande på. Utmaningen i rekryteringsarbetet på Quinyx har varit att identifiera kompetens som är rätt för företaget om två, tre eller till och med fem år framöver. Oftast personer som är överkvalificerade för rollen i nuläget men helt rätt för rollen så som den utvecklas i en snabb tillväxtplan.

Det som lockar till att arbeta på Quinyx utöver en tydlig och självklar vision är bra möjligheter att utvecklas och få utrymme att växa inom företaget. Det skapas hela tiden nya roller och möjligheter att arbeta internationellt och det i kombination med en komplex miljö ger det lilla extra som attraherar många.

”Vår tjänst handlar i förlängningen om att skapa bättre liv åt de som jobbar inom personalintensiva branscher. Detta kan vi åstadkomma genom vårt schemaläggningsverktyg som bidrar till att optimera arbetsplaneringen, ge medarbetarna mer flexibilitet, samt att få uppskattning från kollegor och chefer. Människor spenderar många timmar på jobbet, så kan man hitta rätt flexibilitet och rätt förutsättningar genom bra arbetspass och kollegor som är trevliga att jobba med, så kan kan man skapa mycket värde tror vi. Alla vet vi att glada medarbetare skapar bättre resutat tillsammans!”, avslutar Magnus.