Intervjutips till dig som ska rekrytera

June 10, 2019

Vi på Harvey Nash träffar dagligen individer i intervjusammanhang och såklart har vi interna dialoger om vad som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Inom vår bransch, och framförallt just när vi har att göra med uppsökande rekrytering och search, är det första intervjutillfället ibland den enda riktiga chansen man får att dels sälja in uppdraget till kandidaten och dels att verkligen kunna gå till botten och förstå om rollen ifråga är en perfekt match för båda parter eller inte. I intervjutillfället ska man utforska all information som inte står i CV:et. Här vill vi dela med oss av några tips som vi hoppas kan bli till användning för dig som själv ska rekrytera. Lycka till!

 

 Jobbintervjun: ett utforskande samtal, inte ett förhör

Ett ganska självklart tips men som ändå är värt att påminna om är att du i intervjun alltid ska se till att skapa en avslappnad och trevlig stämning. Syftet är ju att se om kandidaten och ni som arbetsgivare passar ihop och då är det viktigt att skapa rätt förutsättningar för att kunna ha en öppen, nyfiken och ärlig dialog.

Den personliga intervjun ger arbetsgivaren värdefull information om hur en kandidat kan tänkas prestera i en framtida tänkt yrkesroll, men ger också kandidaten en chans att lära känna en potentiell ny arbetsgivare.

För att komma igång så kan man introducera intervjun som att kandidaten står för innehållet och intervjuaren står för strukturen.

 

Vad är viktigast i rollen?

Fundera igenom vad som är viktigast i rollen i fråga innan intervjun och säkerställ att du ställer frågor som faktiskt svarar på vad du vill veta för att kunna komma vidare i ett beslut.

Utforma dina frågor utifrån vad du behöver veta för att kunna ta ställning till om en kandidat är rätt för jobbet eller inte.

 

Drivkrafter

Utforska vad som driver och motiverar, vad som ger energi och vad som tar energi. Individens personlighet driver beteenden och den här uppsättningen beteenden som vi har utgör vår kompetens eller avsaknad därav.

Be kandidaten om konkreta exempel på stunder då hen är som mest motiverad. Som intervjuare ska du kartlägga personliga förutsättningar hos kandidaten och klargöra individens arbetsbeteenden, kopplat till rollen. Bästa möjligheten för att kunna förutspå hur en individ kommer att bete sig i framtida arbetssituationer, är att kartlägga hur hen betett sig i likvärdiga situationer tidigare.

 

Struktur ger bättre beslutsunderlag

Med fler kandidater i samma process kan man förvänta att alla kandidater får samma frågor. Det är viktigt att förbereda och lägga upp intervjun rätt. Frågorna ska klargöra förutsättningar för prestation. Konsekvens är A och O för att kunna fatta ett välgrundat beslut och undvika att dialogen blir godtycklig.

Enligt strukturerad intervjumetodik utgår man alltid från: situation, beteende, resultat. Ge kandidaten möjlighet att berätta om en situation där hen tog på sig en uppgift som kanske inte hör till den vanliga arbetsvardagen. Utforska hur hen agerade och betedde sig i den situationen. Ställ frågor kring resultatet. Vad blev det av det hela? Vad fick det för reaktioner av omgivningen? Vad var de egna reflektionerna?

 

>> Läs mer om mer tips och nyheter från oss.

 

5 frågor att förbereda sig på inför en jobbintervju

För dig som arbetsgivare och som ansvarig rekryterare tycker vi att nedan frågor ska inkluderas i en intervju.

1) Vad är anledningen till att du sitter här?

  • Här öppnar man upp för möjligheten att utforska individens motivation.

2) Vad har varit roligast eller mest intressant i tidigare roller? Berätta om något du gjort i jobbet som du är väldigt stolt över?

  • Denna fråga lyfter fokus från rollen i fråga och hjälper rekryteraren förstå individens drivkrafter. Frågan ger inblick i personens engagemang och visar på individens personlighet. Det är intressant att se om hen väljer ett case som ligger i nutid eller om exempel från 15 år tillbaka i tiden tas upp. Är personen väldigt ödmjuk eller försöker den prata upp något som egentligen inte blev så bra? Konkreta exempel i denna fråga kan ju såklart valideras också, även om det ofta inte behövs. Det räcker mer än väl att bara ställa frågan.

3) I en anställning hos oss, vad är viktigt för dig att få arbeta med? Är det något du helst inte vill arbeta med?

  • I denna fråga kan man utforska vilka områden och möjligheter för kompromiss som finns. Kanske är det så att listan blir lång, eller så identifierar man ett par saker som faktiskt går att hantera och förbereda inför att individen tar sig an rollen i fråga. Om alla andra parametrar stämmer bra överens måste man vara öppen för att kunna anpassa sig.

4) Vilka typ av chefer har du trivts bäst med?

  • Frågan utforska hur samverkan med andra tidigare sett ut och hur individens ledarskap manifesterat sig. Med tanke på att en av de vanligaste anledningarna till att personer säger upp sig och går vidare i karriären är dåligt ledarskap, så är det viktigt att klargöra vad som är önskvärt i en framtida roll.

5) Säg en egenskap som du inte har men som du skulle vilja ha?

  • Med denna fråga fångar rekryteraren lättare upp svagheter och brister som personen själv identifierat och säkerligen är det saker som personen själv arbetar med men som arbetsgivaren vidare kan stötta i.

 

Följdfrågorna avslöjar sanningen.

Som rekryterare behöver vi alltid på ett bra sätt kunna återge och beskriva kandidaterna i en process. Det är vårt jobb att göra en analys kring hur personens erfarenheter, beteenden, mognadsgrad och insikter korrelerar med den nya situationen som hen är aktuell för. Huvudfrågorna är så klart viktiga men det är i följdfrågorna man verkligen kan borra ner sig i detaljerna som inte står i CV:et, men som ändå blir helt avgörande för att matcha rätt person till rätt jobb.

Som del av den kvalitetsuppföljning vi gör på Harvey Nash, utöver djupintervjun, så har vi ett antal tester där vi kan gå ännu mer på djupet kring beteenden och individens egna reflektionsförmåga. Sammantaget skapar alla delar en tydlighet som fungerar som ett tryggare beslutsunderlag för våra uppdragsgivare. Vår roll är och har alltid varit som rådgivare. Både mot våra uppdragsgivare och till de kandidater vi träffar. Vi tar alltid ett långsiktigt perspektiv då vårt mål är att individen ska hamna i en kontext där hen kan nå sin fulla potential och att våra uppdragsgivare ska få ut det bästa av sina medarbetare.

 

Läs mer om tips kring vad du ska tänka på när du väljer din rekryteringspartner.

Ska du rekrytera inom IT? Läs vår intervju med rekryteringskonsulter och kollegorna Charlotta och Amanda. 

 

Kontakta oss gärna för ett förutsättningslöst samtal om dina framtida mål och planer. Kanske vi får möjlighet att hjälpa dig på vägen?

 

Kontakta oss