IT-ledarskap 2019, vad händer nu?

March 11, 2019

 

2018 såg ökade investeringar inom informationssäkerhet och säkrare hantering av persondata, mycket kopplat till GDPR. Hotet av cyber attacker nådde nya nivåer, som bara en femtedel av världens IT-chefer kände sig beredda inför. Hur har vi gått vidare och hur står vi rustade inför dagens utmaningar?

Vår CIO undersökning är nu inne på sitt 21a år och pågår just nu. Förra årets respondenter representerade en samlad IT-budget för cyber säkerhet på +3 000 md SEK. Med andra ord, ett betydande inflytande över IT-investeringar världen över. Som en av världens ledande undersökningar kring IT-ledarskap hoppas vi se ännu fler från Norden bidra till resultaten i år.

Med nästan hälften (49%) av fjolårets respondenter som svarat att deras IT-budgetar ökat, är vi nyfikna på hur CIOer drar nytta av större utrymme och utökade personalresurser i år.

“CIOer har en svår balansgång,” enligt vår koncernchef Albert Ellis, Harvey Nash Group. “På ena sidan efterfrågar styrelsen att dem ska driva innovation, öka transparens och säkra organisationens ansvarstagande kring kunddata för att undvika risker kopplat till dataintrång. På den andra sidan är styrelsen alltmer kritisk och krävande kring rapportering av cybersäkerhet, dataintegritet och återhämtningsförmåga, allteftersom lagstiftning och kunder kräver tydligare hantering av persondata. Organisationer som lyckas med denna balans, mellan innovation och styrning, har de bästa förutsättningarna att vara konkurrenskraftiga i en ett komplext IT-landskap.”

Delta i vår CIO undersökning som tar ca 15-20min och ta del av:

  • Slutrapporten och analysen p 50+ sidor
  • Inbjudan till ett av våra lanseringsevent på ca 25 platser runt om i världen
  • En personlig benchmark rapport där du kan jämföra dina svar med andra i liknande befattningar runt om i världen. Se exempel här. 
  • Tillgång till vårt verktyg där du kan visualisera och analysera dataen beroende på parametrar du själv väljer

Vår CIO undersökning har nu publicerats i tjugoett år och är idag en av de mest tillförlitliga och omfattande rapporter kring affärs- och IT-ledarskap. Även i år samarbetar vi med KPMG och MIT’s Center for Information Systems Research.

Förra året deltog nästan 4000 CIOer och IT-ledare från över 80 länder och kunde därmed dra nytta av de insikter som vi sammanställt, i deras verksamhet och i sin egen karriär.

Delta

Fortfarande osäker på varför du borde delta? Kika på vår korta video som listar fördelarna här.