Det är inte svårt att sälja drömmen när man praktiskt taget lever den

June 17, 2019

 

Poolbranschen idag är relativt traditionell och ostrukturerad, med många små aktörer och numera några större få. När Johan Westerdahl fick erbjudandet att kliva in som VD för PoolKungen, kändes det som en spännande utmaning att hugga tag i. Under en ny ägare, Beijerinvest skulle företaget initiera en stor tillväxtresa – just en sådan resa som en entreprenöriell själ som Johan drömt om.

 

De senaste två åren har mycket av Johan Westerdahls tid gått åt till att dubbla antalet butiker och säkra effektivitet i alla led. Som VD på PoolKungen har han bidragit med en förståelse för att få strukturer och processer på plats, för att kunna växa bolaget.

”Vi på PoolKungen är en av de större aktörerna på marknaden och har helt andra förutsättningar än många av de mindre företagen i vår bransch. Just nu är vi inne på en förändringsresa som har krävt att vi tillrättalagt en struktur som möjliggör vår fortsatta tillväxt. Det är viktigt att vi hittar rutiner och system som låter oss alla jobba smart och på samma sätt.”

 

Utmaningar och framgångsfaktorer

Branschen är idag i positiv situation med tillväxt. Det medför självklart att nya konkurrenter hela tiden uppstår som har en helt annan kostnadsmassa och kan konkurrera på pris på ett annat sätt. Men på PoolKungen är man inte orolig då man menar att det finns ett långsiktigt perspektiv som bara de större aktörerna kan möta. Det tillför också ett helt annat värde i att kunna vara med och bidra till produktutveckling inom branschen. På PoolKungen finns en stark tilltro till att kunderna uppskattar och märker av det större ansvarsåtagandet och helhetsansvaret som de satsar på. Eftersom de inte är avhängiga av att enbart sälja det som leverantörerna har inne för tillfället, kan de på PoolKungen bidra till att hela tiden vidareutveckla och driva branschen framåt.

”PoolKungen är ett av branschens starkaste varumärken, med trygga produkter. Att köpa pool idag är ett mycket mer komplext beslut än vad många konsumneter tror och jag menar att våra kunder uppskattar vår rådgivande roll”, säger Johan Westerdahl.

Helt annorlunda från ett hus- eller bilköp som de allra flesta är inneförstådda med vad det innebär, så är inköp av en pool förknippat med en massa olika och komplexa beslut. När man köper pool så gäller det att som konsument kunna sätta sig in i skillnaderna och förstå nyttan av olika tillval. På PoolKungen arbetar man aktivt med att rådge och utbilda kunderna för att de ska bli så nöjda som möjligt på sikt.

”Vi vill helst se att vi har kunder som återkommer till oss för att dem litar på oss och känner sig trygga med att vi håller vad vi lovat”, tillägger Johan.

Enligt Johan Westerdahl är det ett stort värde i att ha en stark ägare som Beijerinvest, som tillhandahåller ett stabilt fundament och möjliggör större investeringar i linje med strategiska satsningar. Det är lite av PoolKungens största fördel och ganska unikt i branschen, eftersom de äger hela kedjan och har utrymme att göra satsningar som ger större tillväxt och nytta på längre sikt. Utöver den finansiella aspekten så har Johan nu också ett fantastiskt team på plats med olika individuella kompetenser och karaktärer som bidrar till helheten.

Enligt Johan är det lite av ett internt skämt, att har man väl gett sig in i branschen så lämnar man aldrig. ”Det är svårt att inte trivas för vi får ju faktiskt jobba med att sälja drömmen! En dröm om ett bättre liv och en lyxigare vardag. Eller som PoolKungens tagline säger – en källa till livskvalitet.”

PoolKungen är en stabil arbetsgivare som satsar långsiktigt. De har arbetat mycket med att förtydliga de värderingar som genomsyrar organisationen och däribland ingår numera ordet ”respekt” i värdeorden.

”Har vi respekt för varandra, som medarbetare emellan, för kunden och de förutsättningar som finns så menar vi på att vi fångar upp allt som vi vill stå för här på PoolKungen. Vi står för kvalitet, ärlighet, stolhet och engagemang. Vi har pratat mycket om vikten av att göra rätt från början. I hela ledet från att inte sälja mer än vad vi kan lova, till att lägga in ordrar korrekt i systemet för att få ut rätt leverans och därmed skapa mindre logistikproblem orsakat av returer t.ex.”, berättar Johan.

 

När det kommer till kompetens så har de valt att allt oftare anställa personer på attityd och inställning, för att sedan utbilda internt. På PoolKungen menar menar man att om medarbetarna har glöd och energi och engagemang så kommer resultatet bli bra, oavsett vilken position man sitter på.

 

”När vi rekryterar säljare t.ex. så letar vi nästan aldrig efter produktkunskap, då vi skulle begränsa oss alldeles för mycket i vår relativt lilla marknad. Kunskapen våra säljare oftare tar med sig är relaterad till förståelsen för vikten av att göra rätt från början, att kunna se helheten och förståelsen för struktur och process. Det är viktigt att man kan vara inlyssnande och kan ta till sig best practice hos oss och lita på att vi hittat den väg som leder rätt”, avslutar Johan.