Business analyst, If

Stockholm, Sweden

Plats: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007260

Sista ansökningsdatum: Skicka din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt intervjuar kandidater i detta uppdrag.

Matilda Andersson

Consultant

Sonnica Frändberg

Researcher

Dina arbetsuppgifter

Vi söker dig med några års arbetslivserfarenhet till den grupp inom Risk Control & Reporting som arbetar med Ifs utveckling och drift av IT systemstöd till enheter inom Risk Management och Corporate Accounting. Här får du möjlighet att kombinera kravarbete med data- och systemanalys för löpande utveckling och förvaltning av IT-system som en del av processtödet till verksamheten. Du kommer att ingå i ett team tillsammans med andra Business Analysts med ett nära samarbete till andra Business Analysts team och verksamheten, vilket ger mycket goda förutsättningar för lärande och utveckling. I arbetet kommer du att ha många kontaktytor internt inom framförallt Risk Management och IT men även till viss del med övriga delar inom Ifs försäkringsverksamhet och Corporate-funktioner.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter kommer att omfatta

• Analys och framtagande av krav för utveckling och förvaltning av IT-stöd till verksamheten framförallt gällande kvantitativ riskrapportering kvartalsvis, såväl intern rapportering som extern rapportering till bl.a. Finansinspektionen
• Data- och systemanalys för löpande utveckling och förvaltning
• Analys och kravställning av IT system för stöd vid utvecklingsarbete inom Risk Management och Riskrapportering
• Ad hoc-arbete och projekt inom ovan nämnda områden

Din profil

Du har några års arbetslivserfarenhet och en bakgrund inom kravanalys och systemförvaltning inom finansiell rapportering. Du har mycket goda kunskaper i Word och Excel samt kunskaper i SQL och databashantering. Har du dessutom erfarenhet av Solvens 2- och/eller Baselregelverket värderas det högt.

Du som person

Du är en kvalitetsmedveten person som uttrycker dig mycket väl i tal och skrift både på svenska och på engelska. Då rollen innebär många kontaktytor i organisationen, från vilka du kommer att behöva information, har du lätt för att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Du har en vilja att successivt utveckla och förbättra både innehåll och processer.

TILLBAKA ansök