Chef Service med rikstäckande ansvar, Teracom

Stockholm, Sweden

Vill du arbeta med samhällskritisk infrastruktur, där varje sekund gör skillnad? I en medievärld med accelererande utveckling efterfrågas Teracoms produkter och tjänster mer än någonsin. Servicesektionen söker dig som vill bli deras nya chef.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: 5826

Application Deadline: 21/01/2018

Eva Lindell

Consultant

Vi söker nu en sektionschef till Teracoms serviceverksamhet som i ett delat ledarskap ska leda nio gruppchefer och närmare 200 medarbetare. Som sektionschefen är din uppgift att, tillsammans med en sektionschefskollega, säkerställa att Teracoms serviceorganisation över tid är konkurrenskraftig, lönsam och levererar enligt kundavtal. En ny marknadssituation ställer krav på sektionens utveckling mot ökad effektivitet och marknadsanpassning.

Några av dina ansvarsområden som sektionschef Service;

• Säkerställa leverans enligt ingångna kundavtal
• Marknadsanpassa och utveckla hela serviceorganisationen mot förbättrad lönsamhet
• Utveckla gruppcheferna och skapa en större delaktighet i förbättringsarbetet
• Att över tid ha en organisation som är rätt dimensionerad för volymen arbete
• Budget- och resultatansvar, samt rapportering
• Definiera och sätta mål för sektionen och per servicegrupp
• Utvärdera samt initiera åtgärder vid avvikelser mot uppställda mål
• Representera serviceorganisationen i ledningsgruppen för Network Services
• Arbetsmiljöansvar
• Bistå säljorganisationen med verksamhetskunskap och kostnadsunderlag

Teracom lägger stor vikt vid hur deras ledare agerar och fungerar i organisationen. En ledare hos Teracom ska vara ett gott föredöme och praktisera sitt ledarskap utifrån principerna; ansvarstagande, nytänkande och enkelhet.

Du ingår i ledningsgruppen för Network Services tillsammans med fyra andra sektionschefer och rapporterar till avdelningschefen. Placering på Kungsholmen i Stockholm.

Teracom erbjuder möjlighet till utveckling, delaktighet och inflytande. Tjänsten är självständig och har ett tydligt ansvarsområde. För att nå framgång är medarbetarnas delaktighet och engagemang i bolagets förändringsresa avgörande. Teracom strävar efter att skapa en affärsmässig kultur som präglas av ansvarstagande, nytänkande och enkelhet och där alla medarbetare är delaktiga i utvecklingen av vår verksamhet.

Vi söker dig som har en högskoleutbildning t.ex. inom ekonomi, teknik eller motsvarande, samt har erfarenhet av att leda chefer i en geografisk spridd verksamhet. Du har vidare erfarenhet av att driva förbättringsarbete med gott resultat och mot en värderingsstyrd verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och söker dig som är driven, kommunikativ, resultatorienterad och är en van kravställare. Du är engagerad och empatisk, samt månar om en bra och regelbunden dialog med dina medarbetare och övriga kollegor. Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska, samt har goda grundkunskaper i ekonomi. Tjänsten ställer krav på säkerhetsklassning och svenskt medborgarskap.

Teracom anser att olikheter mellan människor bidrar till ett dynamiskt, kreativt och utvecklande arbetsklimat. Vi ser därför varje rekrytering som ett sätt att öka mångfalden i företaget.

Teracom är ett statligt ägt företag som erbjuder säkra, stabila och robusta tjänster inom kommunikation till både privata och offentliga organisationer. Teracom når hela Sveriges befolkning och äger samt ansvarar för de rikstäckande robusta marknäten för tv, radio och kommunikation. Teracom ansvarar även för stora samhällsviktiga kommunikationsfunktioner så som Viktigt Meddelande Till Allmänheten samt blåljusnätet Rakel i Sverige. Genom att bli en del av Teracom får du arbeta med avancerad teknik tillsammans med mycket kompetenta kollegor och utvecklingsmöjligheterna inom organisationen är mycket goda. Teracoms vision är att vara ett självklart nav i framtidens kommunikationssamhälle och vill att du ska vara med på resan!

TILLBAKA ansök
Bitnami