Chef Verksamhetsstyrning Teknik, ICA

Helsingborg, Denmark

Vi söker dig som kan identifiera och på ett balanserat sätt lyfta den outnyttjade potential som finns inom ICAs organisation. En miljö som präglas av högt tempo och framdrift.

Location: Helsingborg, Denmark

Ref nr: 5692

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Louise Brondin Månsson

Consultant

Vill du bedriva förändringsledning på lång sikt i en miljö som präglas av högt tempo och framdrift? Vi söker dig som kan identifiera och på ett balanserat sätt lyfta den outnyttjade potential som finns i organisationen mellan teknik, människor och processer.

Ditt övergripande ansvar kommer vara att leda arbetet med teknikutveckling, service och underhåll inom lager och distributionsenheten i Helsingborg i syfte att få produktionen att flyta på utan störningar och med hög tillgänglighet. Du ingår i ledningsgruppen för enheten och har ett ansvar att tillsammans med övriga ledningsgruppsmedlemmar driva utveckling av distributionsenhetens verksamhet, organisation, arbetssätt, roller och verktyg med LEAN som ledstjärna. Enheten i Helsingborg har cirka 1000 anställda och cirka 300 verksamma konsulter som ser till att totalt ca 700 butiker i Södra Sverige får 5 200 butiksleveranser varje vecka.

En stor del av din vardag kommer handla om att leda genom ett ledarskap som engagerar, förenklar och skapar möjligheter för andra att leverera goda resultat utifrån strategiskt uppsatta mål. Fokus i rollen är att skapa starkt team som har förmåga att arbeta proaktivt med att utveckla, utbilda och anpassa synsätt, metoder, verktyg samt processer hos driftsorganisationen inom distributionsenheten i Helsingborg.

Till rollen har du 6 direktrapporterande personer, varav en är Teknisk Underhållschef som i sin tur leder en grupp på 15 personer samt ungefär 13 konsulter. Tekniken levereras i huvudsak av Daifuku och Consafe Logistics.

För att vara framgångsrik i rollen som Chef Verksamhetsutveckling Teknik så är det avgörande att du har ett genuint intresse för ledarskap och att du motiveras av att utveckla dina medarbetare och din organisation att arbeta mot strategiskt uppsatta mål. Du har flerårig erfarenhet av ledarskap och vi ser det som särskilt meriterande om du har gedigen erfarenhet av att arbeta med förändrings- och förbättringsarbete på ett strukturerat sätt och med goda resultat i en miljö som kännetecknas av automation/teknik, processer och människor.

Ditt ledarskap karakteriseras av struktur, tydlighet och resultatfokus, i kombination med din förståelse för vikten av att motivera den enskilda medarbetaren för att nå resultat. Ett ledarskap som du utvecklat genom din förmåga att förstå medarbetaren, affären och kombinationen av dessa.

Du drivs av att bygga team där kompetens utvecklas och används effektivt och där du genom att motivera och engagera dina medarbetare når avdelningens uppsatta mål. Har du en högskoleexamen eller erfarenhet av att leda genom andra chefer är det meriterande.

Om ICA
ICA Gruppen AB (publ) som är ett ledande detaljhandelsföretag med fokus på mat och hälsa. I koncernen ingår ICA Sverige och Rimi Baltic som i huvudsak driver dagligvaruhandel, ICA Fastigheter som äger och förvaltar fastigheter, ICA Banken som erbjuder finansiella tjänster och Apotek Hjärtat som driver apoteksverksamhet. I koncernen ingår även Hemtex. Gruppen har cirka 19 132 anställda och omsätter cirka 87 miljarder. För mer information se icagruppen.se

Med drygt 1300 butiker och en marknadsandel på cirka 36 procent är ICA Sverige den ledande dagligvaruaktören i Sverige. Verksamheten drivs tillsammans med fria ICA-handlare, vilka var och en äger och driver sin egen butik och på så sätt kan möta kunderna genom lokalt anpassade koncept och erbjudanden. I verksamheten ingår också ett omfattande samarbete kring bland annat butiksetableringar, inköp, logistik, IT och marknadskommunikation, vilket gör det möjligt att uppnå skalfördelar.

TILLBAKA ansök
Bitnami