CISO, Green Cargo

Stockholm, Sweden

Nu moderniserar vi svensk järnvägslogistik – vill du vara med på resan?

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: 5888

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Charlotta Skogar

Consultant

Green Cargo letar nu efter en person som tar det övergripande ansvaret för IT- och informationssäkerheten inom bolaget. Som CISO på Green Cargo ansvarar du för det strategiska, taktiska och arkitekturella IT-säkerhetsarbetet där du förebygger, åtgärdar och återställer. Din expertkunskap inom ämnet blir viktig där du deltar i både operativa som strategiska aktiviteter och säkerställer att ditt område drivs utifrån regulatoriska krav och interna policys. Du rapporterar till CIO.

Om tjänsten

I rollen har du det övergripande ansvaret för IT säkerhet, inklusive GDPR. Rollen har en strategisk inriktning med ett operativt och taktiskt perspektiv i åtanke. Du har kännedom om relevant lagstiftning, både nuvarande och kommande och ser till att dessa och andra standarder följs. Som CISO på Green Cargo kommer du att säkerställa och övervaka att insatserna inom IT-säkerhet ger värde till affärer och balanserar affärsrisk med kostnad. Du definierar, utvecklar och behåller IT-säkerhetsarkitekturen. En viktig del i arbetet är också att på ett pedagogiskt sätt kommunicera och övervaka medvetenheten om IT-säkerhet. I rollen planerar och underlättar du för intern och extern revision av IT-säkerhet. Du står för samverkan, planering och strategisk ledning.

Om dig

För att lyckas i rollen krävs gedigen erfarenhet av att proaktivt säkerställa IT-säkerhet och riskhantering på ett operativt och strategiskt plan. Du har tidigare agerat som ämnesexpert inom IT-säkerhet och önskvärt i GDPR relaterade frågor och har också vana av att utbilda internt. Du har varit med och skapat och underhållit styrdokument och annan relaterad dokumentation. Du är van att säkerställa att kontinuitet och katastrofåterställning är i enlighet med krav och att arbetet drivs i enligt med gällande lagar och företagspolicyer.

Du har

  • En bred och solid allmän IT-bakgrund, minst 3 års dokumenterad relevant arbetserfarenhet som visar en ledande roll i att utveckla, leverera och stödja verksamheten inom IT – Säkerhetsfrågor.
  • Erfarenhet av att kommunicera med en varierande grupp av intressenter.
  • Erfarenhet av ISO 2700n – Informationssäkerhet.
  • Fördjupad engelskkunskap i både tal och skrift.
  • Erfarenhet av transportbranschen är ett plus.

Du är en kommunikativ person som på ett tydligt sätt kan beskriva området och dess utmaningar för organisationen. Du har förmågan att formulera IT-säkerhet och tekniska frågor på ett pedagogiskt och genomförbart sätt med verksamhetsnära formuleringar. För att lyckas i rollen behöver du vara pragmatisk och prestigelös. Du är analytisk och detaljmedveten och uppfattas som nyfiken och omvärldsbevakande med en positiv inställning till förändring.
Green Cargo kör 400 godståg varje dygn i Sverige och ersätter därmed 10 000 lastbilstransporter på vägnätet. I vårt nätverk trafikerar vi 270 platser i Sverige och Norge och med partners når vi hela Europa. Kunderna erbjuds möjligheten att märka sina transporter med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval. Green Cargo ägs av svenska staten. Koncernen har 2 000 anställda och en årsomsättning på 4,2 miljarder SEK (2016).

Vill du veta mer om Green Cargo? https://www.youtube.com/watch?v=nEuU7WHMNyI

TILLBAKA ansök
Bitnami