Fordonschef, SJ Götalandståg

Göteborg, Sweden

Vi söker dig som vill ta dig an ett av Västsveriges samhällsviktigaste uppdrag i att vara en del i att erbjuda trygga och pålitliga kollektivtrafikresor.

Plats: Göteborg, Sweden

Ref nr: 5813

Sista ansökningsdatum: Skicka din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt intervjuar kandidater i detta uppdrag.

Gustaf Åberg

Consultant

Ditt uppdrag är att säkra att fordon och underhåll hanteras på ett professionellt och säkert sätt så att SJ Götalandståg levererar tågtrafik med bästa möjliga kvalitet och effektivitet.

Arbetsuppgifter och ansvar
Du har det övergripande ansvaret för de fordon och fordonsdepåer som Götalandståg disponerar vilket inkluderar att fordonen är trafiksäkra och att underhåll genomförs enligt fastställda planer. Vidare har du resultatansvar avseende kostnader, kvalitet och leverans. Till din hjälp har du tre fantastiska medarbetare, dina chefskollegor som du ingår i bolagets ledningsgrupp med samt inte minst din chef och tillika VD Lena Källström.

Exempel på arbetsuppgifter

• Tillse att avtalet med Västtrafik uppfylls och utvecklas avseende fordons- och depåfrågor.
• Leda och coacha medarbetarna inom fordonsteamet.
• Säkra, följa upp och utveckla de avtal som finns med partners inom fordonsunderhåll, fordonsvård, verkstads-/depåutrustning och leverantörer av depå-/fastighetsunderhåll.
• Samverka med partners kring fordonens funktionalitet och värdebevarande åtgärder.
• Tydliggöra och följa upp mål och nyckeltal, både för verksamhet och för medarbetare.
• Utveckla nya arbetssätt och processer för att förbättra produktivitet och kvalitet i leverans.

Kompetenskrav och erfarenheter

• Akademisk utbildning såsom Civilingenjör alternativt motsvarande arbetslivserfarenhet
• God kompetens inom avtal, förhandling och leverantörsstyrning
• Ledarerfarenhet
• Starkt tekniskt intresse och kompetens
• Det ses som meriterande om du har generell kännedom inom fordonsrelaterad verksamhet, inklusive lagar och trafiksäkerhet samt om du har erfarenhet av en liknande befattning

Personliga egenskaper
För att trivas och bli framgångsrik i rollen vill vi att du är affärsmässig med en stark drivkraft, tydlig resultatorientering och målinriktning. Du ska även ha en kommunikativ förmåga samt stark social kompetens och relationsbyggande förmåga. Vidare har du en god analytisk och logisk förmåga samt god organisationsförmåga.

SJ Götalandståg
Är ett helägt dotterbolag till SJ och startade verksamheten 2012. Tillsammans med våra uppdragsgivare Västtrafik, Jönköpings länstrafik och Hallandstrafiken är vi en engagerad samhällsaktör som erbjuder trygga och pålitliga kollektivtrafikresor i Västsverige. Vi bedriver pendeltåg- och regionaltågstrafik inom hela Västra Götaland med förbindelser till bland annat Varberg, Örebro och Nässjö. Vi är idag 750 medarbetare som arbetar med målsättningen att skapa de bästa förutsättningarna för ett ständigt växande antal nöjda och lojala kunder i regionen. I vårt avtal med Västtrafik ingår ansvar för trafiknära underhåll av Västtrafiks 110 fordon.

SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi på uppdrag av nationella och regionala trafikmyndigheter. Koncernen omsätter cirka 7,5 miljarder SEK och har 4 500 medarbetare. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder Stockholm, Köpenhamn och Oslo. Varje dag väljer 130 000 personer att resa med någon av SJs 1100 avgångar från 275 stationer.

SJs tågtrafik i egen regi kännetecknas av längre resor med snabb- och nattågstrafik samt regional tågtrafik mellan större städer i Sverige och huvudstäderna i Skandinavien. Den upphandlade trafiken kännetecknas av kortare tågresor mellan arbete, studier och boende inom ett län eller region. SJ är en del av lösningen för att Sveriges klimatmål ska nås. Vi möjliggör för många människor att välja tåg, det mest hållbara resesättet på längre sträckor. SJ är ett aktiebolag som ägs av svenska staten med uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

TILLBAKA ansök
Bitnami