HR-chef, Inyett

Helsingborg, Sweden

Vill du arbeta i en starkt växande, dynamisk organisation som ser medarbetarna som sin viktigaste beståndsdel och som arbetar för att vara den mest attraktiva arbetsgivaren i regionen? Inyett söker en affärsorienterad HR-chef som skall ha fokus på att arbeta med Talent Managent, Employer Branding och Performance Management.

Plats: Helsingborg, Sweden

Ref nr: 6022

Sista ansökningsdatum: Skicka din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt intervjuar kandidater i detta uppdrag.

Emma Lindén

Region South & Manager

Inyett befinner sig I en expansiv fas med stark tillväxt på agendan vilket kräver ett stark fokus på HR-frågorna för att nå framgång. Målet är att rekrytera en HR-chef med uppgiften utveckla HR-funktionen för att göra Inyett till den mest attraktiva arbetsgivaren. HR-chefen har det övergripande ansvaret att HR är i linje med företagets mål och strategi. HR-chefen kommer arbeta såväl strategiskt som operativt för att anpassa organisationen mot de behov som finns och kommer ha en central roll i ledningsgruppen.

Rollen är placerad i Helsingborg.

Ansvarsområden

 • Arbeta med Talent Management för att säkerställa tillgången på nyckelkompetens som krävs för att företaget ska nå sina affärsmål.
 • Utveckla företagets processer och rutiner vad gäller attrahera, behålla, utveckla och engagera medarbetare.
 • Arbeta med Performance Management, Talent Review och ersättningsmodeller.
 • Agera stöd till chefer och organisation utifrån ett HR perspektiv.
 • Leda och utveckla arbetet med introduktion av nyanställda, arbetsmiljö, rekrytering, företagskultur, kompetens, ledarskap- och organisationsutveckling mm
 • Bistå vid etablering av dotterbolag
 • Utformning och rapportering av nyckeltal inom HR.
 • Vara en del av ledningsgruppen

Krav/kvalifikationer

 • Erfarenhet från att arbeta med Employer Branding
 • Erfarenhet av att arbeta med Talent Management
 • Erfarenhet av Performance Management
 • Erfarenhet från att verka i en dynamisk och föränderlig miljö
 • Flytande i svenska och engelska i tal och skrift

Meriterande

 • Akademisk examen
 • Erfarenhet av att bygga upp en HR-funktion
 • Erfarenhet av ledningsgruppsarbete

Du trivs med att arbeta i en dynamisk och föränderlig miljö och har erfarenhet från att arbeta i företag som befinner sig i tillväxt eller förändring. Som person har du en god förmåga att bygga relationer och skapa förtroende med människor på olika nivåer och funktioner. Du motiveras av att uppnå resultat och får arbetsuppgifter genomförda. Vidare är du en person som tycker om att ge råd och stöd till andra, är effektiv och är bra på att skapa struktur. 

Inyett är en unik tjänst som skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare samhälle

 Varje dag förändrar Inyett världen för tusentals ekonomer genom att förändra sättet att arbeta på när det kommer till ekonomisk säkerhet och intern kontroll. Genom smarta tjänster automatiserar Inyett kontrollen av betalningar och leverantörer, och varnar för fel, risker och bedrägerier i organisationers utbetalningar. Inyett skapar säkra affärer och bidrar till ett tryggare näringsliv och samhälle.

 www.inyett.se

 

TILLBAKA ansök
Bitnami