IT-chef, Team Olivia

Stockholm, Sweden

Som IT-chef på Team Olivia kommer du kontinuerligt lyssna av verksamheternas behov av IT-stöd och driva Team Olivias IT leverans utifrån en värderingsstyrd företagskultur och en decentraliserad organisation.

Plats: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007156

Sista ansökningsdatum: 6 oktober 2019

Charlotta Skogar

Consultant and Function Lead, IT & Tech

I rollen som IT-chef kommer du att ha fullt ansvar för att hela organisationen har en stabil och ändamålsenlig IT. Du förvaltar det som redan fungerar väl samt driver förbättringar utifrån verksamhetens behov och implementerar nya och innovativa lösningar.

Som IT-chef leder du ett litet centralt IT-team som i dagsläget består av tre personer som tillsammans har ansvar för att verksamheten följer fattade beslut. Du rapporterar till CFO.

Du driver både det strategiska, taktiska och operativa arbetet, samt leder vidareutvecklingen av IT-avdelningen. Det strategiska arbetet består primärt av att ta fram en IT- och försörjningsstrategi och driva utveckling. Det taktiska arbetet består av att implementera strategierna, uppdatera och dokumentera processer och rutiner samt att tydliggöra roller och ansvar. Det operativa arbetet består främst i att säkerställa leveransförmågan i organisationen. Uppdraget innebär även att kontinuerligt lyssna av verksamheternas behov av IT-stöd och digitalisering samt att på ett konstruktivt sätt samarbeta och informera om möjligheter till förbättringar av verksamhetens IT-system. Team Olivia är organiserade utifrån en decentraliserade modell vilket gör att man som IT-chef bör vara duktig på att manövrera många stakeholders och framgångsrikt kunna bygga goda och långsiktiga relationer.

Vem är du?

Du har flera års erfarenhet av att driva IT-frågor på strategisk och operativ nivå och har tidigare arbetat och drivit utveckling inom verksamhetsnära IT. Du har tidigare erfarenhet av ledarskap, budgetarbete och stor vana av leverantörskontakter. Vi jobbar i Google Apps/G-suite och vi ser gärna att du har arbetat i organisationer som implementerat Googles verktyg. Vi ser även att du har erfarenhet av Windowsmiljön. Vi tror att du har akademisk utbildning eller motsvarande och du behärskar svenska och engelska i tal och skrift. Det är även meriterande om du har erfarenhet av IT/- informationssäkerhet, olika processer såsom ITIL, ISO 90000, Kanban eller dylikt samt om du har jobbat i decentraliserade organisationer.

Du har hög social kompetens och god förmåga att kommunicera komplexa frågor på ett förståeligt sätt. I rollen behöver du ha en god systematisk förmåga där du ser samband och förstå hur processer fungerar. Givet kontexten bör du vara van att arbeta med en begränsad budget, vilket innebär förmåga att vara lösningsorienterad och pragmatisk och inte självklart använda externa parter för att lösa problem. Du drivs av att förbättra verksamheten och kommer med input där IT kan vara en del av lösningen.

Om Team Olivia

Team Olivia är ett ledande omsorgsföretag med tjänster inom bland annat personlig assistans, individ- och familjeomsorg och hemomsorg. Vi finns nära våra kunder på över 200 platser i Sverige, Norge och Danmark. Våra cirka 13 000 medarbetare arbetar för att göra varje enskilt liv rikare och mer värdigt, varje dag.

https://gsuite.google.com/customers/team-olivia.html

Ansökan

Denna rekrytering hanteras av Harvey Nash. Eventuella frågor besvaras av rekryteringskonsult Charlotta Skogar, charlotta.skogar@harveynash.se. Skicka din ansökan snarast då urval och intervjuer sker löpande.

TILLBAKA ansök