Kanslichef, Tekniska högskolans studentkår

Stockholm, Sweden

Nu ges en unik möjlighet att verka och bidra i en i särklass unikt framåtblickande miljö med stort engagemang hos personer i början av sin karriär!

Plats: Stockholm, Sweden

Ref nr: A006937

Sista ansökningsdatum: 18 augusti 2019

Gustaf Åberg

Consultant

Som Kanslichef på Tekniska högskolans studentkår (THS) ges du en unik möjlighet att verka och bidra i en i särklass unikt framåtblickande miljö med stort engagemang hos personer i början av sin karriär balanserat med stabiliteten hos de fast anställda på kansliet.

Kanslichefen med dess kansli utgör en del av fundamentet för THS, med syfte att skapa förutsättningar för förtroendevalda och anställda att upprätthålla och utveckla kårens verksamhet. Kanslichefens övergripande ansvar är stödfunktioner för studentverksamheten, utveckling av THS fastigheter och ekonomisk stabilitet.

Ansvarsområdena kan sammanfattas i de fem nedanstående huvudområdena med underliggande punkter som exempel.

Leda kansliet och ansvara för anställd personal

 • leda, stödja och utveckla personal samt hantera personaladministration
 • utveckla kansliet som stödfunktion i THS och ansvara för kompetensplanering och -utveckling.

Förvalta och utveckla THS fastigheter

 • förvaltningen av det byggnadsminnesmärkta kårhuset Nymble och sportstugan Osqvik
 • utveckling av fastigheterna med utgångspunkt i studentverksamheten då Nymble ska vara ett levande kårhus där Kanslichefen ansvarar för att stödja de aktiviteter som finns i huset
 • budgetera och prioritera underhållsåtgärder, upprätta underhållsplaner och säkerställa att myndighetskraven på fastigheten efterföljs utifrån de verksamheter som bedrivs i byggnaden

Verksamhets- och organisationsutveckling

 • samarbeta med de förtroendevalda i utveckling av THS verksamhet och stödja dem i processerna
 • aktivt delaktig i framtagande av underlag och genomförande av organisatoriska förändringar och strategiska satsningar samt att identifiera utvecklingsområden i organisationen och själv initiera lämpliga projekt och åtgärder

Kontakt med Kårstyrelsen och Kårpresidiet

 • Löpande och strukturerad rapportering av utvecklingen av ansvarsområdena till Kårstyrelsen
 • Att tillsammans med Kårpresidiet genomföra löpande avstämningar om den dagliga verksamheten samt utgöra ett stöd/bollplank för Kårpresidiet i deras roll och samarbeta kring gemensamma projekt och frågor för fortsatt utveckling

Ansvar för ekonomi och avtal

 • ekonomihantering samt ansvar för, ur ett långsiktigt ekonomiskt perspektiv, likviditet, lån och placeringar
 • säkerställa efterlevnad av avtal, lagar och regler
 • att tillsammans med Vice Kårordförande arbeta med budget, uppföljning, analys av resultat och prognos

Övrigt

 • Rutiner och dokumentation samt arkivering och organisatoriskt/strategiskt minne
 • Representera THS och fördjupa/etablera/underhålla relationer med kontaktytor med KTH

I grunden ser vi att du har en relevant högskoleutbildning (t.ex. inom management, ekonomi, samhällsvetenskap) samt:

 • Förståelse för innebörden av att vara student genom att exempelvis ha studerat en högre utbildning vid högskola/universitet
 • Erfarenhet av personalansvar och ledarskap
 • Erfarenhet av budgetarbete eller liknande
 • Erfarenhet av att leda eller av att av ha verkat i ideella sammanhang/sektor

Det ses som meriterande om du har haft ett relevant engagemang under studietiden samt:

 • Utövat ledarskap för medarbetare i början av sin karriär
 • Erfarenhet av fastighets- och lokalfrågor
 • Erfarenhet av styrelsearbete
 • Erfarenhet av avtal och upphandlingar och leverantörskontakter
 • Kunskap om THS eller liknande studentkår
 • Kunskap om KTH eller liknande lärosäte

För att lyckas och trivas i rollen känner du igen dig i att vara stabil, trygg och förtroendeingivande. Du är stark i din relationella och kommunikativa kompetens och har en ödmjuk, tålmodig och prestigelös framtoning men undviker för den skull inte konflikter. Du har en stark problemlösningsförmåga och är noggrann samt duktig på att prioritera. Vidare har du en stark drivkraft och en god besluts- samt strategisk förmåga. I ditt sätt att leda är du stödjande, motiverande och coachande.

Ansök senast den 18 augusti. Urval och rekryteringsprocessen kommer gå in i en mer aktiv fas därefter. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gustaf Åberg, tel. 08-20 09 10.

Mer om Tekniska Högskolans Studentkår (THS)
THS grundades 1902 som en studentrörelse vid KTH för att förändra villkoren för studenter vid lärosätet. Sedan dess har vi arbetat med utbildningsfrågor men även sociala och karriärmässiga frågor för studenter. Vår vision är att ge alla studenter en meningsfull studietid, fritid och framtid.

THS har till huvudsakligt ändamål att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vid Kungliga Tekniska högskolan. THS ska verka för god sammanhållning och kamratskap mellan de studerande vid Kungliga Tekniska högskolan.

THS högsta beslutande organ är THS kårfullmäktige (KF). Kårfullmäktige väljer kårstyrelsen (KS), som har ett strategiskt samt verkställande ansvar för THS. Kårstyrelsen väljer i sin tur kårledningen (KL), som är heltidsarvoderade studenter och utgör den mer operativa verksamheten. THS ordförande och vice-ordförande väljs av kårfullmäktige och utgör kårpresidiet (KP) som är både en del av kårstyrelsen och kårledningen.

THS medlemmar är indelade i sektioner vilka kallas THS Lokalt efter vilket utbildningsprogram de tillhör.

THS har också fast anställd personal som arbetar i kansliet där funktioner för ekonomi och administration, medlemsservice, fastighetsskötsel, doktorandombudsfrågor samt THS restaurangverksamhet finns. Den fast anställda personalen leds av Kanslichef som rapporterar till kårpresidiet.

TILLBAKA ansök