Projektledare med agil erfarenhet, AMF

Stockholm, Sweden

AMF befinner sig mitt i en förändringsresa på väg mot att bli en agil organisation och söker en förvaltningsledare som ska ansvara för den tekniska infrastrukturen och IT-arbetsplatsen.

Location: Stockholm, Sweden

Ref nr: 5741

Application Deadline: Send us your application as soon as possible as we are continuously interviewing candidates in this assignment.

Charlotta Skogar

Consultant

Som Projektledare arbetar du med vidareutveckling av våra system. Du kommer också att ha en viktig roll i vår agila transformation och stötta andra projektledare som inte jobbat agilt. Vi tror att rätt person har en IT-teknisk bakgrund med god erfarenhet av agilt arbetssätt och van vid att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Om tjänsten
IT är en del av Försäkringsenheten, som består av IT-avdelningen, Affärsutveckling och Försäkringsadministration. IT-avdelningen består av ca 90 medarbetare och är uppdelad i fyra grupper. Som projektledare blir du en del av gruppen IT Projektledare & arkitektur, som idag består av 8 personer som arbetar som projektledare eller IT-arkitekter.

AMF befinner sig mitt i en förändringsresa på väg mot att bli en agil organisation. Vi ser över vår leveransorganisation för att skapa effektiva värdeflöden. Målsättningen är att få till en ökad flexibilitet där vi levererar kundnytta oftare genom samarbete mellan verksamhet och IT och att vi har en lärande organisation.

Vi vill därför stärka vår agila kompetens och söker en projektledare med agil erfarenhet, som vill vara med och hjälpa oss med vår spännande förändringsresa.

Du kommer att vara en sammanhållande punkt för att se till att vi jobbar framåtriktat och möter AMFs behov. Du kommer att leda ett eller flera projekt och det kan även bli aktuellt att du tar rollen som teamledare för något team. Projekten/ teamen arbetar med vidareutveckling av våra system där du kommer att ha en viktig roll i vår agila transformation. Du kommer även att stötta andra projektledare som inte jobbat agilt, därför är det viktigt att du är van vid att dela med dig av din kunskap och erfarenhet.

Som projektledare leder och driver du projekt av teknisk karaktär samt systemutvecklingsarbetet i våra större projekt. I samarbete med IT-arkitekten säkerställer du att projektens lösningar leder mot AMF:s och IT:s långsiktiga målbild. Du samarbetar nära beställare och representanter från verksamheten samt utvecklingsteamen.

Tjänsten är placerad vid AMFs huvudkontor precis vid Centralen i Stockholm.

Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av projektledning och projektmetodik med vana att leda och coacha team. Vi ser det som en stor fördel om du har arbetat som agil coach och/eller har infört agila arbetssätt t ex scrum, kanban. Du är van vid att driva förändringsaktiviteter och att skapa ett kreativt klimat samt arbeta tvärfunktionellt med både verksamhet och IT. Du har akademisk utbildning med fokus på IT eller motsvarande.

Du delar AMFs värderingar som hög etik, ömsesidiga principer (all vinst till kunderna) och sätter kundens intressen främst. Vi söker dig som är självgående, trygg i dig själv, uthållig och har en god förmåga att jobba i förändring och få människor med dig. Du är en god lagspelare, prestigelös, visar respekt och kan skapa positiv stämning och entusiasmera teammedlemmar.

Kort om AMF

Vårt viktigaste uppdrag i samhället är att leverera bra pension till våra cirka 4 miljoner kunder. AMF är grundat och ägs av LO och Svenskt Näringsliv. Dessa organisationer har gett oss i uppdrag att skapa bra pension för alla som jobbar inom deras avtalsområden. Vi har inga aktieägare eller andra intressenter som ska ha del av kakan utan alla vinster i AMF går tillbaka till alla som är kunder hos oss.

All vinst tillbaka till kunderna

Våra ägare, LO och Svenskt Näringsliv, finns till för arbetstagarna och arbetsgivarna. De har inget eget vinstintresse annat än att erbjuda väldigt bra pensionslösningar till sina medlemmar. I stället går den vinst AMF skapar oavkortat tillbaka till våra kunder. Det gäller både kapitalförvaltningen och vinsten vi gör när det gäller driften i företaget. Det är också det som är vår drivkraft, att försöka göra en stor vinst så att vi kan ge tillbaka mer till våra kunder.

Att ett bolag drivs enligt ömsesidiga principer innebär att den som är kund hos oss tar del av resultatet både när det går bra och när det går mindre bra. Våra kunders garanterade pensionsutbetalningar kan dock aldrig sänkas. Däremot kan värdet av våra kunders del av AMFs samlade vinster såväl öka som minska i värde, beroende på om AMF går med vinst eller förlust.

TILLBAKA ansök
Bitnami