Tech Enablement Manager, SPP

Stockholm, Sweden

SPP söker nu en Tech Enablement Manager som ska bygga och utveckla ett satsningsområde med kompetenser inom Infrastruktur, cloud, DevOps och testautomatisering.

Plats: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007247

Sista ansökningsdatum: Skicka din ansökan så snart som möjligt eftersom vi kontinuerligt intervjuar kandidater i detta uppdrag.

Sara Gustavsson

Consultant

SPP är inne i en enorm förändringsresa som omfattar hela bolaget och där byte av teknologiplattformen är katalysator i förflyttningen. Förändring av arbetssätt till Agile och DevOps ökar fokus på automatisering av våra tjänster och processer. Det kontinuerliga behovet av kvalitet sätter ett högre fokus på kvalitetssäkring, repeterbar testning och monitorering.

Marknaden kring infrastrukturtjänster är i stor utveckling, och SPPs omläggning till nya värdedrivande leveransformer kommer vara i fokus framåt. Cloud är framtidens leveransform for teknologiinfrastruktur och tjänster och vi ser flera möjliga områden där SPP kan förflytta sig framåt.

Nu söker vi en Tech Enablement Manager som ska bygga och utveckla ett satsningsområde med kompetenser inom Infrastruktur, cloud, DevOps och testautomatisering.

Ansvarsområden

Som Tech Enablement Manager har du ansvar för att möjliggöra genom teknologi. Enheten Tech Enablement kommer att ha fokus på att driva SPP’s arbete kring DevOps. 

I rollen ligger ett spännande strategiskt uppdrag att utforma och operationalisera SPP’s roadmap för förflyttning mot molntjänster med utgångspunkt i dagens infrastrukturmodell, och för att dra nytta av innovation och nya tjänster som löpande blir tillgängliggjort dessa plattformar – samtidig som man er ansvarig for att säkra goda och robusta tjänster varje dag.

I rollen ingår:

  • Bygga och utveckla en Tech-enhet inom ett satsningsområde på SPP
  • Ha personalansvar för 5 personer med kompetenser inom infrastruktur, DevOps och testautomatisering.
  • Att starkt bidra i SPP Tech ledningsgrupp med teknologikompetens och genom att omvärldsspana komma med nya ideer kring utvecklingen av vår teknologiplattform.
  • Vara en aktiv del i SPP’s agila transformation och driva DevOps området inom SPP Tech där testautomatisering är ett fokusområde.
  • Utforma och operationalisera SPP’s roadmap för förflyttning mot molntjänster med utgångspunkt i dagens infrastrukturmodell och för att dra nytta av innovation och nya tjänster som löpande blir tillgängliggjort.
  • Vara kontaktyta mot andra enheter inom Storebrand och SPP kring koncerngemensamma initiativ samt kunskapsdelning.

Du rapporterar till CIO i SPP och är med i ledningsgruppen för SPP Tech.

Krav/kvalifikationer

Du är analytisk, strukturerad och har en välutvecklad teknisk förståelse Du har ett intresse och driv att hålla dig uppdaterad på teknologiutveckling inom ditt område samt en förmåga att förmedla och skapa entusiasm runt målbild och roadmap kring den.

Du har erfarenhet av att utforma och operationalisera större teknologiska lyft.  Kompetens på cloud och nya leveransformer för teknologisk infrastruktur. Du har god kunskap om DevOps och dess olika områden.

Du trivs med och är van av att arbeta i agila och tvärfunktionella team för att skapa ett affärsnära arbetssätt.  Du är en lagspelare med god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift på både svenska och engelska. Du trivs att jobba strategiskt nära affären med flera parallella processer och med många olika kontaktytor, internt som externt samt att tillsammans med andra hitta den mest långsiktigt hållbara lösningen.

SPP är en del av Storebrand, tillsammans är vi en av Nordens ledande koncerner för sparande och försäkringslösningar. SPP erbjuder kvalificerad rådgivning och ett brett sortiment av pensionslösningar för företag, organisationer och privatpersoner. SPP har idag ca 430 anställda och huvudkontoret ligger i centrala Stockholm.  Inom SPP/Storebrand bryr vi oss om mer än aktuella arbetsuppgifter och personlig karriär. Som anställd i SPP får du också möjlighet att påverka världen i en mer hållbar riktning.

TILLBAKA ansök