VD, Returkartong- ta chansen att utveckla och påverka en framtidsbransch i förändring

Stockholm, Sweden

Returkartong står inför att rekrytera sin första VD och anställda i bolaget som sedan starten även drivits operativt av FTI. Admin- och ekonomiresurser samt lokaler finns att tillgå och uppdraget som VD innebär att du är ansvarig för att leverera på nedanstående.

Plats: Stockholm, Sweden

Ref nr: A007001

Sista ansökningsdatum: 18/08/2019

Gustaf Åberg

Consultant

Vision: Återvinning finansierat genom 100% materialvärde och 0% avgifter.

Mission: Driva ett effektivt, hållbart och rikstäckande system för insamling och återvinning av pappersförpackningar för verksamheter med producentansvar minst i nivå med förordningen /2018:1462). Materialutnyttjandegraden ska maximeras så långt tekniskt och ekonomiskt möjligt. Övrigt ska energi återvinnas miljö- och kostnadseffektivt.

Branschen står inför ett antal utmaningar där några kan sammanfattas i nedanstående punkter:

• Fallande materialpriser i blandfraktioner
• Att öka renheten i fraktionerna och därmed öka värdet på dessa
• Ständigt ökande krav på cirkularitet från EU direktiv och producenter
• Dramatiskt ökande insamlingskostnader drivet av ny förordning som ställer krav på fastighetsnära insamling

Strategiska prioriteringarna för VD:

• Maximerat materialvärde
• Innovation i materialåtervinningskedjan
• Driva producentvärde
• Ägar- och beställarroll i förhållande till FTI
• Alltid ligga steget före så reglering blir onödig

Rekryteringen av VD väntas leda till en flexibel och snabbfotad verksamhet, utveckling av egen kompetens och nätverk, innovationsfrämjande samt att möjliggöra att driva värdeutveckling i det insamlade materialet.

Krav

För att lyckas och trivas i rollen är du skicklig på att skapa och underhålla nätverk och etablera relationer där du drivs av att skapa mötesplatser. Du prioriterar väl, planerar med fokus på både kort och lång sikt samt tar initiativ och ser möjligheter istället för problem. Du är en god kommunikatör där du presenterar effektivt, får med dig människor genom ditt agerande samt är duktig på att sammanfatta och paketera budskap till olika målgrupper.

• Erfaren affärsorienterad ledare med bred och djup kunskap om återvinningsprocesser alternativt Tekniker med affärsorientering/förståelse
• Förmåga att utveckla och underhålla nätverk då verksamheten i huvudsak drivs på nätverksbasis
• Relevant akademisk utbildning eller motsvarande erfarenhet

Meriterande

• Väl insatt i tekniken i värdekedjan för papper/kartong och stor förståelse för innovationsfrågor
• God förståelse för insamlingsprocesser
• Vana vid att arbeta i nätverk
• Erfarenhet av Lobbyarbete och att arbeta med myndigheter

Personliga egenskaper

• Affärsdriven, resultatorienterad och leveransfokuserad men med en god portion tålamod
• Initiativ- och ansvarstagande samt vana vid att arbeta självständigt balanserat med en relationsorientering och nätverkande personlighet
• Systematiskt arbetssätt, strukturerad
• God kommunikativ förmåga
• Prestigelös och beredd att arbeta både strategiskt och operativt

Lokalisering: Stockholm. Resor med övervägande god framförhållning förekommer och är nödvändigt för att lyckas i rollen.

Ansök via Harvey Nashs hemsida under sommaren, dock senast den 18 augusti. Urval och rekryteringsprocessen kommer gå in i en mer aktiv fas därefter. Vid frågor är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Gustaf Åberg, tel. 08-20 09 10.

Mer om Returkartong, bakgrundsbeskrivning och framtida utveckling

Svenska RK Returkartong AB med säte i Stockholm, ägs gemensamt av Stora Enso Skoghall AB, Holmen AB, Kappa Kraftliner AB, Korsnäs AB, Smurfit Holdings AB, DS Smith Packaging AB, SCA Packaging Obbola AB, Fiskeby Board AB, Stora Enso Packaging AB, Svenska Kartongförpackningsföreningen, Tetra Pak Sverige AB, Elopak AB, Dagligvaruleverantörers Förbund, Svensk Dagligvaruhandel och Svensk Handel.

Returkartong är ett av fem materialbolag som till lika delar äger FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Under 2019 har en process påbörjats där materialbolagen blir mer självständiga och FTI:s verksamhet fokuserat på den fysiska insamlingen. Denna process kommer fortsätta under 2019 för att vara helt implementerat i januari 2020.

Framåt är en strategisk utmaning att materialpriserna faller för så kallade blandfraktioner (olika typer av kartong och kartong med inslag av andra material) samtidigt som det ställs allt högre krav på ökad cirkularitet. I juni 2018 beslutade Regeringen om ett utvidgat producentansvar för förpackningar och tidningar som bland annat innebär att från och med januari 2021 ska insamling av förpackningar erbjudas till 60% av alla bostadsfastigheter i Sverige. Den nya förordningen ställer även högre krav på att förpackningar ska materialåtervinnas. För pappersförpackningar går man från dagens återvinningsmål på 65% till 85% år 2020. Det blir också krav att producenter ska vara anslutna till ett tillståndspliktigt insamlingssystem.

TILLBAKA ansök