Kandidaten i fokus – Vikten av att skapa en positiv upplevelse

August 12, 2019

 

Det pratas ofta om bra kundupplevelse och vikten av att vi har en framgångsrik och bra relation till våra kunder.

Ett företag som vänder sig till oss för att få hjälp med en rekrytering måste känna tillit och förtroende till att vi ska hitta rätt kandidat som matchar det som efterfrågas. Men det finns en viktig del i det här som man inte får glömma bort – kandidaterna. Deras upplevelse är minst lika viktig, både för oss som rekryteringsföretag och för våra kunder som vi rekryterar till.

Det är lätt att fokusera på den kandidat som slutligen får rollen som man rekryterar till men i en process så är det viktigt att alla kandidater får en så positiv upplevelse som möjligt. Som rekryteringsföretag är vi våra kunders förlängda arm och det första intrycket i processen för kandidaterna. Vi är våra uppdragsgivares ambassadörer och för att vi ska kunna ge en så bra bild som möjligt av rollen och företaget är samarbete och partnerskap en viktig framgångsfaktor. Utöver att bara förstå rollen i fråga så vill vi gärna också förstå kompetensbehovet i sin helhet, vilka strategiska mål och utmaningar står man inför, hur ser kulturen på företaget ut och hur är det att arbeta där.

För att skapa en bra kandidatupplevelse gäller det dock inte bara att förstå vad kunden kan erbjuda utan även vad kandidaterna söker. I dagens kandidatmarknad med stor efterfrågan på nyckelkompetens, så är det viktigt att vi som rekryteringsföretag och våra kunder förstår att det är oftast kandidaten som sitter i förarsätet. Vi hjälper gärna våra kunder i detta, med allt från hur marknaden ser ut, coaching och intervjuteknik. Det är en del av den mer rådgivande roll vi vill ta för att addera mer värde.

Ett viktigt uppdrag för oss som verkar inom rekryteringsbranschen är att behandla både våra uppdragsgivare och våra nätverk av kandidater som kunder, där båda parter behöver likvärdiga men anpassade bemötanden. Det finns en roll för alla och även om en person inte är slutkandidat i ett uppdrag så är man det säkerligen i ett annat. Vi utgår alltid från att hitta den bästa matchen mellan företag och kandidat, vilket ganska ofta betyder att den profil man i början av en process letade efter inte är den samma profilen som till slut fick tjänsten.

Vad ska du som företag då tänka på vid nästa rekrytering:

  • Tänk efter före – hur vill ni som företag uppfattas?
  • Har ni resurserna och kompetensen på företaget eller behöver ni hjälp?
  • Långsiktighet – har ni som företag en plan för hur ni ska arbeta med rekrytering?

Sätt fokus på kandidaterna, sätt av tid och skapa en positiv kandidatupplevelse. Det ger en större chans att hitta rätt person till en aktuell roll, skapa rätt förutsättningar för kandidaten att lyckas i sin nya roll och skapa bra relationer till framtida kandidater.

Researcher Sonnica Frandberg

Researcher Sonnica Frandberg

Sonnica Frändberg, Senior researcher

M: +46 730 95 71 02

E: sonnica.frandberg@harveynash.se