Brist på teknikkompetens tvingar företagen att tänka om

March 25, 2019

 

65% av respondenterna i Harvey Nash och KPMGs CIO-undersökning rapporterar bristande kompetens och att resursutmaningar försenar strategiarbetet – den högsta andelen rapporterat sedan 2008.

Det är knappast förvånande för IT-chefer att relevant kunskap och kompetens är i stor efterfrågan på marknaden. Flera företag löser några av dessa utmaningar genom outsourcing. Outsourcing som vanligtvis kopplas till traditionella kostnadsbesparingsmetoder är oftare i dessa fall en huvudsaklig möjliggörare för strategiarbetet, givet tillgången till personalresurser. Dessutom har flera företag framgångsrikt experimenterat med automation – speciellt inom testning, kundtjänst och utveckling.

Men det löser inte det skrikande behovet för kvalificerade medarbetare. Tvärtom har cirka 50% av företagen, ambitioner om att öka personalstyrkan – detta kombinerat med det faktum att fler företag kommer att outsourca mindre i framtiden. I en miljö där innovation ligger nära kunden och det faktum att data och analys blir viktiga, behöver CIOer mer noggrant överväga vilka färdigheter som krävs och behövs på ’insidan’” och ’utsidan’.

“Vi ser fortfarande ett stort behov av data scientists och erfarna arkitekter, samtidigt som ’nya’ roller där affärsförståelse kombinerat med teknisk förståelse blir mer eftertraktade. Exempel på detta är åter uppkomsten av ’skarpa’ affärsarkitekter, API Business Chefer, AI-chefer och CPI-chefer som ser på olika möjligheter till lönsamt samarbete med leverantörer, kunder och innovation / produktutveckling och sedan längs hela värdekedjan, säger Jan Vermund Nilsen, Head of Technology and Digital på Harvey Nash Norge.

Jan Vermund Nilsen, Manager Harvey Nash Norway

Fortsätt läsa hela artikeln (tillgänglig på norska). 

CIO Survey är ett av flera instrument som används av Harvey Nash för att få verklig kunskap om vad som krävs både av oss som leverantör av rekryteringstjänster, men också vad som krävs av kunder och partners. Genom att delta i CIO-undersökningen 2019 kommer du att bidra till och dra fördelar, tillsammans med 4000 andra professionella IT-chefer, av bättre beslutsfattande och du får möjligheten att dela bästa praxis och lära dig mer av andra i samma roll, över landsgränser och branschområden.

TA DEL I CIO SURVEY 

Kontakta oss:
Jan Vermund Nilsen, Head of Technology and Digital på Harvey Nash Norge.
M: Vermund.nilsen@harveynash.no
T: +47 934 12 580