Kompetens inom hållbarhet efterfrågad

October 19, 2018

 

I de många dialoger som vi har med både kunder och kandidater fångar vi dagligen upp vad som händer på rekryteringsmarknaden och vilken typ av kompetens som efterfrågas just nu. En av dessa är hållbarhet, som blir allt hetare och Sara Palmqvist, konsult här på Harvey Nash, har nu tagit sikte på att driva vår expertis inom detta område.

 

– Varför är just hållbarhetskompetens mer efterfrågat?

– Det är flera krafter som spelar in och som drivit fram efterfrågan på hållbarhetskompetens. Dels är det regulatoriskt drivet, dvs påverkat av nya lagar och regleringar som tas fram från myndigheter. Även FN:s 2030-agenda har en stor inverkan här. Men också det faktum att konsumentkrafterna och en växande medvetenhet bland människor påverkar köpbesluten och därmed sätter extra fokus på hållbarhetsfrågan.

Hållbarhet kan definieras i tre dimensioner (kopplat till 2030-agendan): miljömässiga, sociala och ekonomiska. Det gör kompetensområdet väldigt brett och omfattar därmed stora delar av en affärsverksamhet. Vi har genomgått ett skifte och där företagsledningar förut såg hållbarhetsfrågor som att enbart minimera risker och miljöpåverkan, handlar det idag om att maximera möjligheter och vinster. Det är numera en helt central överlevnadsfråga, att jobba hållbart i alla dimensioner är direkt resultatdrivande för företagen.

 

– Är hållbarhetsfrågor mer centralt inom vissa delar av näringslivet?

– Eftersom skiftet sker på så pass bred front skulle jag säga att det påverkar alla verksamheter. Idag är hållbarhetskompetens affärskritiskt och vi kommer se en tydligare trend där hållbarhetsrollerna kommer ingå i ledningsgrupperna på företagen. Det är inte längre enbart en smal profil, som t.ex. miljöredovisare, som efterfrågas och det går inte heller att ha hållbarhet enbart som ett litet sidoprojekt inom ramarna för ett CSR-arbete. Snarare är det allt oftare en mer strategisk roll med stort inflytande på ledningsgruppens agenda.

– Det är också en anledning till att jag tycker hållbarhetskompetens är så givande att arbeta med, den har så många olika perspektiv. Jag måste alltid börja med att definiera vad menar just den här uppdragsgivaren med hållbarhet och vad är egentligen kompetensbehovet?

Många av våra uppdrag har varit inom livsmedelsbranschen eller inom finanssektorn, men det är en viktig fråga för all industri som har en stor klimatpåverkan. Det är mycket hoppfullt att så pass många stora globala företag ändå ligger i framkant och driver utvecklingen. Överlag finns en tydlig medvetenhet även inom svenskt näringsliv som vi ska känna oss stolta över. Det händer mycket inom hållbarhetsområdet och det är spännande att följa utvecklingen på nära håll.

 

– Var hittar man kompetensen?

Som rekryterare har vi hela tiden örat mot marken och fångar upp trender och förändringar på marknaden. Varåt vill kunderna? Vilka behov ser dem framför sig? Och vad är det kandidaterna letar efter i en nästa roll? Det är i denna kontext som vi som rekryterare vill vara och bidra med värde genom att brygga och matcha behov mot rätt kompetens. Vi gör det genom att nätverka, läsa artiklar, följa debatter samt bevaka intressanta profiler. Det är också intressant att se att utbud och efterfrågan på kompetens ändå verkar följas åt. Det finns t.ex. ett stort antal utbildningar och kurser inom hållbarhet för att en redan etablerad yrkesperson ska kunna vidareutvecklas inom sitt gebit.   

– Jag har verkat som rekryteringskonsult i många år och arbetat brett inom flera olika kompetensområden, vilket varit fantastiskt lärorikt. Det har jag också glädje av nu när hållbarhetskompetens dyker upp inom flera funktionsområden. Det kan t.ex. vara en del av kommunikationsavdelningen, den operativa avdelningen, HR eller ekonomiavdelningen.

 

– Kan du säga något om hur hållbarhetsrollerna kommer se ut framöver?

– Jag tror att hållbarhetsarbetet kommer bli ännu mer sammankopplat med de operativa delarna av verksamheterna och att rollen kommer att få en egen plats i ledningsgruppen. Jag tror det kommer finnas en större efterfrågan på att få in kompetens som kan sätta verksamhetens nyckeltal och mål kopplade till hållbarhet. Ny lagstiftning som inträdde förra året kring hållbarhetsrapportering kommer skärpas i framtiden och vi kommer se en ny yrkesgrupp av hållbarhetsrevisorer växa fram som resultat av detta. Ser man till HR avdelningarna så ligger det sociala hållbarhetsarbetet i tiden. I vårt moderna samhälle är det människor som är en minst lika viktig resurs och som måste orka mer och orka längre. Du driver inte ett företag framgångsrikt, hållbart och långsiktigt om inte din personal orkar hänga med. Allt hänger ihop.

 

På Harvey Nash hjälper vi företag inom privat och offentlig sektor att rekrytera och utveckla den kompetens de behöver för att nå framgång. Vi levererar lösningar för både permanent- och interimsbehov inom chefs- och specialistroller. Sedan starten 2008 har vi byggt upp expertis inom Finance & Legal, Marketing & Communications, Sales, IT & Tech, Supply Chain & Operations samt HR & Administration.

För mer information om oss och hur vi kan addera värde för din karriär eller organisation så får du gärna höra av dig:

Sara Palmqvist, Konsult

M: +46 73-773 13 43

E: sara.palmqvist@harveynash.se