Kompetensförsörjning, en spännande framtidsutmaning inom offentlig sektor

January 21, 2019

Offentlig sektor står inför stora förändringar och utmaningar, som bara kan klaras av med rätt medarbetare. Därför blir det allt viktigare att kunna attrahera, anställa och utveckla talangfulla och kompetenta medarbetare och chefer.

”Vi menar att förmågan att kunna rekrytera kompetenta och talangfulla personer till offentlig sektor kommer att bli en ödesfråga under de kommande åren. Våra uppdragsgivare arbetar mycket aktivt med employer branding enligt min uppfattning och det är viktigt för oss att förvalta och vidareutveckla det arbetet när vi samarbetar med offentlig sektor”, säger Linda Josephson, rekryteringskonsult inom vårt expertisområde Public.

Linda Josephson, rekryteringskonsult Harvey Nash

Linda Josephson, rekryteringskonsult Harvey Nash

På Harvey Nash har vi sedan flera år tillbaka valt att ha ett eget team av specialister som dedikerat arbetar med just rekryteringsuppdrag inom offentlig sektor.
Det finns flera anledningar till att rekrytering inom offentlig sektor skiljer sig från det privata näringslivet.

Lagar och regelverk som endast gäller vid rekrytering i offentlig sektor
Rekrytering inom offentlig sektor omgärdas av lagstiftning. Myndigheter ska rekrytera utifrån förtjänst och skicklighet i en process som är helt öppen för vem som helst att få insyn i, enligt offentlighetsprincipen. Som kandidat har man även en möjlighet att överklaga myndighetens anställningsbeslut vilket gör det ännu viktigare att vi har rekryteringsprocesser som stöttar regelverken för att uppdragsgivaren ska vara trygg i att samarbeta med oss.

“En av de största fördelarna med att ha ett specialiserat team som arbetar med uppdrag inom offentlig sektor är att vi kan ha örat mot marken och kunskap om de regler och lagar som man ska förhålla sig till. Offentlig sektor är en viktig representant för frågor som rör jämställdhet, mångfald samt diskriminering i allmänhet. Här behöver vi bidra med ökad trygghet i att rekryteringsprocessen genomförs enligt konstens alla regler. Skälen till att använda vetenskapliga, strukturerade metoder i rekrytering till offentlig sektor är därför många och viktiga”, säger Linda.

Det offentliga rummet
I vårt arbete med att rekrytera chefer och specialister förstår vi mycket väl värdet av att kunna hålla en rekryteringsprocess med hög integritet och konfidentialitet. Allt för att respektera kandidaten som individ samt våra uppdragsgivare.
Som kandidat är det förståeligt att det kan kännas avskräckande att veta att så fort man skickat in en ansökan blir ens motiv och bakgrund offentlig information, tillgänglig för allmänheten. Detta kan vara känsligt både utifrån sin nuvarande arbetsgivare men också utifrån den enskilda individens perspektiv.
Som extern rekryteringspartner kan vi skapa ett utrymme för kandidater att ingå en dialog och ges betänketid innan man väljer att skicka in sin ansökan.

“Vi kan erbjuda en kandidatprocess som idag inte är möjlig om uppdragsgivarna själva sköter rekryteringen”, tillägger Linda.

Synergier och kandidatnätverk
På Harvey Nash har vi valt att kalla vårt expertisområde Public. Detta för att vi ser många beröringspunkter inom samtliga idéburna verksamheter och vi vill inte begränsa vårt kandidatnätverk till enbart offentliga myndigheter och departement. Vi ser att individer gärna rör sig mellan bransch- och intresseorganisationer, civilsamhället och offentligt ägda bolag. Vi håller oss uppdaterade kring hela sektorn; på politisk nivå, statlig- och regional nivå, kommuner, bransch- och intresseorganisationer samt ideell sektor. Det som är gemensamt är samhällsuppdraget. Våra uppdrag omfattar all rekrytering av chefer och specialister där vi kombinerar annonsering med search då vi kartlägger och söker upp kandidater.

“Vårt Public område sträcker sig över flera varumärken inom Harvey Nash Group vilket innebär att vi i Norden arbetar väldigt nära kollegorna på systerföretaget Alumni. Vi har ett bra renommé på marknaden och gediget nätverk som vi byggt sedan Alumni grundades över 28 år sedan. Det exklusiva nätverket vi byggt genom åren gör att vi kan hjälpa våra kunder hitta rätt person till rätt roll snabbare”, menar Linda.

För mer information om oss och hur vi kan addera värde till din karriär eller din organisation så får du gärna höra av dig:

 

Anna-Carin Ekman, Practice Manager

Anna-Carin Ekman, Practice Manager

Anna-Carin Ekman, Practice Manager
M: +46 73-095 71 01
E: anna-carin.ekman@harveynash.se