Skapar ett långsiktigt hållbart företag

och spelar en konstruktiv roll i vårt samhälle.

Socialt ansvar – CSR

Vi tror att företag har ett ansvar att spela en konstruktiv del i samhället i stort och att sociala, miljömässiga och etiska överväganden är viktiga aspekter av beslutsprocessen för att skapa ett långsiktigt hållbart företag.
Utöver att se till att vi har lämpliga processer stödjer vi aktivt icke-vinstdrivande samarbeten och ger vårt stöd till välgörenhetsorganisationer och samhällsprojekt. Vårt bidrag avser i första hand pro bono eller väsentligt rabatterade avgifter till organisationer som delar våra värderingar.

Mångfald och inkludering
En medvetenhet kring mångfald är kärnan i våra egna anställningsbeslut såväl som i hur vi rådger våra kunder. Det är en integrerad del i alla våra rekryteringsprocesser och vi strävar efter att inspirera våra kunder i samma tankesätt.

Etik
Vi har tydliga interna riktlinjer som styr frågor kring hur vi hanterar konfidentiell information om våra klienter och kandidater, insiderhandel och vilka kundengagemang vi åtar oss.

Miljö
Vi inser att vår verksamhet måste minimera dess påverkan på miljön och vi använder rekommendationer från ‘The Carbon Trust’ för att minska vår organisationens koldioxidavtryck.

Vi är redo att hjälpa och vi vill gärna höra från dig.

Mer Om Oss

Vår Expertis

 • Finance & Legal

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: ekonomichefer, affärsekonomer, affärsjurister, koncernekonomer, CFOer, treasurychefer, chefsjurister, internrevisorer, redovisningschefer, compliance officers, business development managers och business controllers.

 • HR & Administration
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: HR direktörer, HR business partners, HR specialister, operativa chefer, executive assistants och employer branding ansvariga.
 • IT & Tech
  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: CIO, IT-chef, utvecklingschef, CISO, CSO, Informationssäkerhetsspecialist/arkitekt, IT-säkerhetsspecialist/ arkitekt, gruppchef driftchef, arkitek, förvaltningsledare, projektledare, produktspecialist, kravanalytiker, Scrum Master och specialister inom digitalisering.
 • Public

  Gedigen kunskap och erfarenhet inom offentlig sektor på nationell, regional, och lokal nivå. Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: Generalsekreterare/direktörer, VDar, Avdelningschefer, Förvaltningschefer samt chefs- specialistbefattningar inom ekonomi, inköp, logistik, HR, marknad/försäljning.

 • Sales, Marketing & Communications

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: marknadschefer, försäljningschefer, affärsområdeschefer, kommunikationschefer, key account managers, brand managers, produktchefer och e-commerce managers samt digitala sälj- och marknadsroller.

 • Supply Chain & Operations

  Exempel på roller som vi har gedigen erfarenhet av: inköpschefer, produktionschefer, verksamhetschefer, logistikansvariga, platschefer, samt tyngre specialister inom inköp och varuförsörjning.